Γενικοί Όροι Χρήσης για τους Χρήστες

Share this

H ΜΥΝΤ APP Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με έδρα την οδό Λόφος Έντισον αρ. 7, Παλλήνη, Αττική (εφεξής η «ΜΥΝΤ») έχει στην κυριότητά της και νομίμως λειτουργεί και διαχειρίζεται μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου (Mobile) διαθέσιμη τόσο στο App Store όσο και στο Google Play (εφεξής η «Εφαρμογή») μέσω της οποίας παρέχει την δυνατότητα σε Χρήστες να διενεργούν κράτηση μίας ή περισσότερων υπηρεσιών ομορφιάς, fitness και wellness.

Οι υπηρεσίες παρέχονται από τρίτα πρόσωπα – ανεξάρτητους επαγγελματίες με τους οποίους η ΜΥΝΤ συνεργάζεται και οι οποίοι παρέχουν όλα τα εχέγγυα για το υψηλό επίπεδο και την ποιότητα για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η ΜΥΝΤ προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (εφεξής οι «Όροι»). Με την αποδοχή τους, οι Όροι αποτελούν την συμφωνία μεταξύ του Χρήστη και της ΜΥΝΤ, είναι δεσμευτικοί για την ΜΥΝΤ και τους Χρήστες και καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους η ΜΥΝΤ παρέχει τις υπηρεσίες της στους Χρήστες.

Οι Όροι είναι διαθέσιμοι κατά την είσοδο του Χρήστη και πλοήγηση στην Εφαρμογή οπότε και εμφανίζεται ο σχετικός σύνδεσμος που παραπέμπει στους Όρους. Αφού διαβάσετε τους Όρους και κατανοήσετε αυτούς και πατώντας το κουμπί «Αποδοχή», βεβαιώνετε ότι έχετε αναγνώσει και κατανοήσει τους Όρους και ανεπιφύλακτα αποδέχεστε και δεσμεύεστε νομικά από αυτούς χωρίς να απαιτείται κανένας άλλος έγγραφος τύπος.

Για την αποδοχή των Όρων παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς και συνεχίσετε να κάνετε χρήση της Εφαρμογής και των υπηρεσιών της μόνο αν συμφωνείτε και συναινείτε με τους Όρους της.

Παράλληλα με τους Όρους, ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση και ενημερώνεται για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων την οποία μπορεί να αποδεχθεί με τον ίδιο τρόπο.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με τους Όρους ή / και με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας παρακαλούμε να μην προχωρήσετε στην «Αποδοχή» αυτών και να μην κάνετε χρήση της Εφαρμογής.

Η ΜΥΝΤ δύναται να τροποποιεί τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στην Εφαρμογή. Κάθε χρήση της εφαρμογής μετά την τροποποίηση των Όρων λαμβάνεται ως αποδοχή τους και οι εκάστοτε ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις είναι πάντα διαθέσιμοι μέσω της Εφαρμογής.

1. Ορισμοί

 • Ως «Άλλες Υπηρεσίες» ορίζεται Οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία (άλλη από την Υπηρεσία Online κράτησης) που ενδέχεται να παρέχεται από την ΜΥΝΤ σε Πελάτες και Επαγγελματίες όπως Blog, διαφήμιση, εγγραφή σε newsletter κ.α.
 • Ως «Ημερολόγιο» ορίζεται το ημερολόγιο που είναι διαθέσιμο στο Προφίλ του Επαγγελματία και στο οποίο προβάλλεται η διαθεσιμότητα του για την πραγματοποίηση κράτησης και το οποίο καλύπτει διάστημα τριών μηνών.
 • Ως «Επαγγελματίας» ή «Επιχείρηση» ή «εσείς» ορίζεται ο ιδιώτης, η ατομική επιχείρηση ή το νομικό πρόσωπο που έχει δημιουργήσει προσωπικό Προφίλ στην Εφαρμογή και που εκπροσωπεί τον εαυτό του σε ό,τι αφορά την προβολή των υπηρεσιών του μέσω της Εφαρμογής.
 • Ως «Πελάτης ή Χρήστης» ορίζεται ο ιδιώτης, η εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμός που επισκέπτεται ή/και κάνει χρήση της Εφαρμογής με σκοπό τη πραγματοποίηση on line κράτησης των υπηρεσιών του Επαγγελματία και την λήψη των υπηρεσιών του.
 • Ως «Προφίλ» ορίζεται η καταχώρηση μέσω της οποίας προβάλλονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Επαγγελματία και η οποία είναι προσβάσιμη στους Πελάτες μέσω της Εφαρμογής.
 • Ως «Στοιχεία κράτησης» ορίζονται ιδίως το Όνομα, Επίθετο, υπηρεσία, ημερομηνία κράτησης και κάθε άλλο στοιχείο που ο Χρήστης καταχωρεί μέσω της Εφαρμογής για την πραγματοποίηση της κράτησης.
 • Ως «Υπηρεσία» ορίζεται η Υπηρεσία Online Κρατήσεων που παρέχεται μέσω της Εφαρμογής.
 • Ως «Υπηρεσίες ομορφιάς, Wellness και Fitness » ορίζονται οι υπηρεσίες, όπως αυτές προβάλλονται στην αρχική σελίδα της Εφαρμογής στην κατηγορία «Υπηρεσίες» και οι οποίες δύνανται κατά καιρούς να τροποποιούνται. Κάθε φορά που αναφέρεται συγκεκριμένη Υπηρεσία Ομορφιάς, Wellness και Fitness, αυτή εννοείται ως η υπηρεσία που παρέχεται στον Πελάτη από τον Επαγγελματία και για την οποία ο Χρήστης έχει κάνει κράτηση. Στις Υπηρεσίες wellness και fitness συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά υπηρεσίες personal training για yoga και Pilates και στις υπηρεσίες Ομορφιάς κάθε είδους υπηρεσίες περιποίησης μαλλιών και άκρων.

2. Γενικοί Όροι 

2.1. Εγγραφή Χρήστη – Χρήση της Εφαρμογής

Για τη χρήση της Εφαρμογής, ο Χρήστης οφείλει να εγγραφεί σε αυτήν συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής που διατίθεται στην Εφαρμογή και εμφανίζεται κατά την πρώτη είσοδο και πρώτη χρήση στην εφαρμογή.

Για την εγγραφή του Χρήστη, ο ίδιος συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία στην σχετική φόρμα όπως όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), φύλο, περιοχή, ηλικία και ημερομηνία γεννήσεως και εν συνεχεία εμφανίζονται οι Όροι τους οποίους οφείλει να αποδεχθεί.

Η εγγραφή του Χρήστη ολοκληρώνεται με την δημιουργία του Λογαριασμού του και αφού του αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ηλεκτρονική του διεύθυνση, με το οποίο τον ενημερώνει για τα στοιχεία εγγραφής στην Εφαρμογή.

Χρήστες κάτω των 18 ετών δεν μπορούν να εγγραφούν και ο Λογαριασμός τους αναστέλλεται ή ακυρώνεται προσωρινά ή μόνιμα.

Μετά την εγγραφή του, ο Χρήστης αποκτά τον δικό του Λογαριασμό τον οποίο χειρίζεται και ελέγχει μέσω των προσωπικών του και απόρρητων κωδικών πρόσβασης.

Μέσω του Λογαριασμού του ο Χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται την Υπηρεσία που λαμβάνει από τη ΜΥΝΤ και να έχει πρόσβαση στις κρατήσεις του, να βλέπει πρόσφατες επισκέψεις του και τους αγαπημένους του Επαγγελματίες και κάθε πληροφορία που αποθηκεύεται αναφορικά με τη διάδραση του με την Εφαρμογή.

Η συμπλήρωση των στοιχείων του Λογαριασμού είναι ευθύνη του Χρήστη ο οποίος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης εισέρχεται σε αυτόν και μπορεί να μεταβάλλει με δική του ευθύνη τα στοιχεία που τον αφορούν χωρίς τα στοιχεία αυτά να ελέγχονται από τη ΜΥΝΤ. Η ΜΥΝΤ αποθηκεύει τα στοιχεία που κάθε φορά καταχωρεί ο Χρήστης και έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στον Λογαριασμό μόνο όταν διαπιστώνονται παραβάσεις π.χ. όταν τα στοιχεία είναι πασιφανώς ψευδή ή αναρτώνται απρεπείς φωτογραφίες.

Οι πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης στη ΜΥΝΤ πρέπει να είναι αληθείς, ακριβείς και αξιόπιστες ανά πάσα στιγμή. Για τον λόγο αυτό, ο Χρήστης οφείλει να ενημερώνει για κάθε τροποποίηση τους.

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες του Χρήστη δεν είναι αληθείς ή ακριβείς ή αν η ΜΥΝΤ έχει βάσιμες ενδείξεις ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αναληθείς ή ανακριβείς, έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή του Χρήστη και να αναστείλει ή να διαγράψει άμεσα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του τον Λογαριασμό του και να αρνηθεί οποιαδήποτε χρήση της Εφαρμογής από αυτόν και την παροχή της Υπηρεσίας της.

Η ΜΥΝΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για την αλήθεια και την ακρίβεια των πληροφοριών του Χρήστη και ο Χρήστης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για την άρνηση, αναστολή ή ακύρωση της εγγραφής του σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ο Χρήστης μπορεί να δημιουργεί μόνο έναν Λογαριασμό και δεν επιτρέπεται να έχει περισσότερους λογαριασμούς ιδίως παραποιώντας την ταυτότητά του και χρησιμοποιώντας διαφορετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και δημιουργώντας λογαριασμό για άλλα άτομα.

Ο Χρήστης με την εγγραφή του οφείλει να ενεργεί κατά τη χρήση της Εφαρμογής σύμφωνα με τους Όρους και τους ισχύοντες νόμους. Ειδικότερα, ο Χρήστης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί την εφαρμογή για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό και κατά παράβαση των Όρων και με οποιονδήποτε τρόπο που διακόπτει, βλάπτει, μειώνει ή καθιστά αυτή λιγότερο αποτελεσματική αυτή και ιδίως για να μεταφέρει αρχεία που περιέχουν ιούς, trojans ή άλλα επιβλαβή προγράμματα, για να έχει πρόσβαση ή να επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση στους λογαριασμούς άλλων χρηστών, να διεισδύσει ή να προσπαθήσει να διαπεράσει τυχόν μέτρα ασφαλείας, για τη διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό και εν γένει περιεχόμενο που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών Επαγγελματιών και Χρηστών και της Εφαρμογής και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης και γενικά οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία να βλάψει την λειτουργία της Εφαρμογής και την ΜΥΝΤ.

Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων η ΜΥΝΤ έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή του Χρήστη και κάθε χρήση, παρούσα ή μελλοντική της Εφαρμογής από αυτόν και να αναστείλει ή να διαγράψει άμεσα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τον Λογαριασμό του. Σε αυτή την περίπτωση, ο Χρήστης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για την άρνηση, αναστολή ή ακύρωση του Λογαριασμού του και την άρνηση της παροχής της Υπηρεσίας σε αυτόν.

Η ΜΥΝΤ δεν ελέγχει την φύση και το περιεχόμενο των πληροφοριών που καταχωρούν ή αναρτούν οι Χρήστες και τυχόν συνομιλίες, ειδοποιήσεις και επικοινωνίες που αποστέλλονται ή / και κοινοποιούνται μέσω της Εφαρμογής και για αυτό δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση της Εφαρμογής από τους Χρήστες και για οποιαδήποτε παράβαση από αυτούς της ισχύουσας νομοθεσίας και των Όρων.

Ο Χρήστης οποιαδήποτε στιγμή έχει δικαίωμα να διαγράψει με δική του πρωτοβουλία τον Λογαριασμό του απευθυνόμενος στη ΜΥΝΤ με σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Η ΜΥΝΤ θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του Λογαριασμού το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο εντός 48 ωρών (λόγω τεχνικών θεμάτων).

2.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών του Επαγγελματία – Διαδικασίας και όροι online κρατήσεων – Οικονομικοί Όροι

Μέσα από την Εφαρμογή οι Χρήστες μπορούν να κάνουν κράτηση υπηρεσιών Ομορφιάς, Wellness και Fitness από τους Επαγγελματίες που συνεργάζονται με τη ΜΥΝΤ και προβάλλονται μέσω αυτών.

Έτσι, μέσω της Eφαρμογής η ΜΥΝΤ διευκολύνει πρόσβαση των Χρηστών στις υπηρεσιών των Επαγγελματιών και τα μέρη έρχονται σε επαφή για τη σύναψη των εκάστοτε μεταξύ τους συμφωνιών αναφορικά με την υπηρεσία Ομορφιάς, Wellness και Fitness που επιθυμεί ο Χρήστης.

Η ΜΥΝΤ δεν συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη σύμβαση που θα συναφθεί τελικώς με τον Επαγγελματία μέσω της Εφαρμογής και δεν καθίσταται με οποιοδήποτε τρόπο συμβαλλόμενο μέρος αυτής, δεν δεσμεύεται από αυτήν και δεν συμμετέχει με οιοδήποτε τρόπο σε αυτήν.

Η ΜΥΝΤ παρέχει την Υπηρεσία με τους εξής τρόπους επιλογής:

1) ο Χρήστης αρχικά επιλέγει το είδος της Υπηρεσίας Ομορφιάς, Wellness και Fitness για την οποία ενδιαφέρεται. Στη συνέχεια προβάλλονται οι υποκατηγορίες του είδους της Υπηρεσίας Ομορφιάς, Wellness και Fitness που έχει επιλέξει. Ο Χρήστης επιλέγει την υποκατηγορία Υπηρεσίας Ομορφιάς, Wellness και Fitness που επιθυμεί και στη συνέχεια το επίπεδο του Επαγγελματία τις υπηρεσίες του οποίου επιθυμεί να λάβει. Μετά την επιλογή επιπέδου του Επαγγελματία ο Χρήστης εισάγει τη μέρα και την ώρα που επιθυμεί να κάνει κράτηση και τη διεύθυνση του και το αίτημα του για κράτηση αποστέλλεται στους Επαγγελματίες που προσφέρουν τις Υπηρεσίες

Ομορφιάς, Wellness και Fitness και έχουν το επίπεδο που έχει επιλέξει. Μετά την αποστολή του αιτήματος κράτησης, ο κάθε ενδιαφερόμενος Επαγγελματίας μπορεί μέσα στην καθοριζόμενη από την Εφαρμογή προθεσμία αποδοχής να αποδεχθεί το αίτημα κράτησης εφόσον είναι διαθέσιμος κατά τη δηλωθείσα από τον Χρήστη ημερομηνία και ώρα. Με την πάροδο της προθεσμίας αποδοχής, η ΜΥΝΤ αποστέλλει στον Χρήστη τα στοιχεία όλων των Επαγγελματιών που αποδέχθηκαν το αίτημα του και ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στο Προφίλ του εκάστοτε Επαγγελματία και τα στοιχεία του: όνομα, φωτογραφία, βαθμολογία και αξιολογήσεις από άλλους Χρήστες. Η πρόσβαση στο Προφίλ του Επαγγελματία σε αυτήν την επιλογή καθορίζεται από τη ΜΥΝΤ και είναι περιορισμένη στα ανωτέρω στοιχεία ή όποιο άλλο στοιχείο καταστεί προσβάσιμο από τη ΜΥΝΤ. Ο Χρήστης επιλέγει τον Επαγγελματία για τον οποίο επιθυμεί να κάνει κράτηση των υπηρεσιών του.

2) ο Χρήστης αρχικά επιλέγει το είδος της Υπηρεσίας Ομορφιάς, Wellness και Fitness για την οποία ενδιαφέρεται. Εδώ ο Χρήστης αναζητά συγκεκριμένο Επαγγελματία μέσω του ονόματος του ή μέσα από τη λίστα των Επαγγελματιών που ο ίδιος έχει επιλέξει στην κατηγορία «Αγαπημένοι». Με την επιλογή του Επαγγελματία, ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στο Προφίλ και τα στοιχεία του: όνομα, επώνυμο, φωτογραφία, βαθμολογία και αξιολογήσεις από άλλους Χρήστες. Σε αυτήν την επιλογή ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση και στο Ημερολόγιο του Επαγγελματία. Ο Χρήστης με βάση τα αναρτημένα από τον Επαγγελματία στοιχεία διαθεσιμότητας του επιλέγει τη μέρα και την ώρα που επιθυμεί να κάνει κράτηση. Ο Επαγγελματίας οφείλει ο ίδιος να ενημερώνει το Ημερολόγιο του με τις διαθέσιμες ώρες και ημέρες για την παροχή των υπηρεσιών του.

Η Υπηρεσία την οποία η ΜΥΝΤ προσφέρει κάθε φορά στον Χρήστη εξαντλείται στο να διευκολύνει τη διοργάνωση και να μεσολαβήσει μέσω της Εφαρμογής για τη δημιουργία online κρατήσεων και κατά περίπτωση να ειδοποιεί τον Επαγγελματία για το Αίτημα Κράτησης που ανήρτησε ο Χρήστης.

Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι Επαγγελματίες και οι παρεχόμενες από αυτούς Υπηρεσίες Ομορφιάς και Wellness και Fitness στην Εφαρμογή καθορίζεται αυτόματα και μονομερώς από τη ΜΥΝΤ. Η ΜΥΝΤ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να

διαφοροποιήσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τον τρόπο εμφάνισης των Επαγγελματιών ή/και των Υπηρεσιών Ομορφιάς, Wellness και Fitness χωρίς να απαιτείται να ενημερώσει τον Χρήστη για αυτό.

Εξίσου, η κατάταξη με την οποία εμφανίζονται οι Επαγγελματίες σε επίπεδα ανά κατηγορία – υποκατηγορία Υπηρεσίας Ομορφιάς, Wellness και Fitness στην Εφαρμογή, καθορίζεται μονομερώς από τη ΜΥΝΤ και η ΜΥΝΤ δικαιούται να κατατάσσει κατά την απόλυτη της κρίση τους Επαγγελματίες σε επίπεδα ανάλογα με τα χρόνια εργασιακής τους εμπειρίας και με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι έχουν δημοσιοποιήσει και έχουν γίνει αποδεκτά από τη ΜΥΝΤ.

Ο Χρήστης αξιολογήσει μόνος του κάθε Επαγγελματία και επιλέγει κατά την απόλυτη του κρίση όποιον πιστεύει ότι είναι ο ιδανικότερος για την παροχή των Υπηρεσιών Ομορφιάς, Wellness και Fitness που επιθυμεί. Η ΜΥΝΤ δεν προκρίνει, εγκρίνει ή υποδεικνύει Επαγγελματίες ή/και τις παρεχόμενες από αυτούς Υπηρεσίες Ομορφιάς, Wellness και Fitness και οι διαθέσιμες φωτογραφίες και τα κείμενα, βαθμολογήσεις ή αξιολογήσεις που συνοδεύουν τον Επαγγελματία και τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες καθώς και η κατάταξη των Επαγγελματιών σε επίπεδα, αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην περιγραφή αυτών και των υπηρεσιών τους και σε καμία περίπτωση δεν είναι ή θεωρούνται υπόδειξη εκ μέρους της ΜΥΝΤ. Ως εκ τούτου, η ΜΥΝΤ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την προσωπική επιλογή του Χρήστη και δεν εγγυάται την πραγματοποίηση κράτησης και την παροχή των υπηρεσιών από τον Επαγγελματία.

Η παροχή των υπηρεσιών του Επαγγελματία στον Χρήση μέσω της εφαρμογής γίνεται βάση των εκάστοτε τιμών που προβάλλονται στην Εφαρμογή. Οι τιμές των εκάστοτε Υπηρεσιών Ομορφιάς, Wellness και Fitness προβάλλονται στην εφαρμογή κατά τη διαδικασία διενέργειας κράτησης από τον Χρήστη και αυτός λαμβάνει γνώση της συνολικής τιμής πριν τη διενέργεια της κράτησης και την επιλογή του Επαγγελματία.

Αναλυτικότερα, η Εφαρμογή προβάλλει στον Χρήστη τη συνολική τιμή την Υπηρεσία Ομορφιάς, Wellness και Fitness που έχει επιλέξει. Ο Χρήστης με την αποστολή του αιτήματος κράτησης αποδέχεται τη συνολική τιμή όπως αυτή

προβάλλεται στην Εφαρμογή και η οποία περιλαμβάνει το κόστος της πραγματοποίησης κράτησης και την αμοιβή για του Επαγγελματία. Στη συνολική τιμή περιλαμβάνεται και το ποσό του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο κόστος της πραγματοποίησης κράτησης ενώ επισημαίνεται και τυχόν επιβάρυνση της αμοιβής του Επαγγελματία με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Η συνολική τιμή είναι δεσμευτική για τον Χρήστη και απέναντι στη ΜΥΝΤ και στον Επαγγελματία.

Ο Χρήστης μετά την επιλογή του Επαγγελματία καλείται να καταβάλλει στη ΜΥΝΤ το κόστος για την πραγματοποίηση της κράτησης, πλέον ΦΠΑ το οποίο συνιστά την αμοιβή της ΜΥΝΤ για την παροχή της Υπηρεσίας στον Χρήστη. Το κόστος για την πραγματοποίηση της κράτησης ανέρχεται σε ποσοστό 20% της προβαλλόμενης μέσω της Εφαρμογής συνολικής τιμής για την Υπηρεσίας Ομορφιάς, Wellness και Fitness που επιθυμεί να λάβει ο Χρήστης από τον Επαγγελματία. Επί του ποσού αυτού υπολογίζεται ο αναλογούν ΦΠΑ κατά τα ανωτέρω.

Η πληρωμές προς τη ΜΥΝΤ διενεργούνται μέσω της Everpay. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η Everpay είναι αδειοδοτημένο ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-07-2018 ΦΕΚ Β 3010/25.07.2018) και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες σύμφωνα με το κοινοτικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everpay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS) και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία. Ολες οι υπηρεσίες της γίνονται μέσα από ασφαλείας συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η Everpay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D secure μια επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA και MASTERCARD. Ο πωλητής τότε θα πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό για να ολοκληρώσει με επιτυχία τη συναλλαγή.

Μόνο με την καταβολή του κόστους πραγματοποίησης της κράτησης, πλέον ΦΠΑ, η κράτηση θεωρείται επιβεβαιωμένη και με την επιβεβαίωση της καταβολής, η ΜΥΝΤ αποστέλλει τόσο στον Χρήστη όσο και στον Επαγγελματία ειδοποίηση για την επιβεβαίωση της κράτησης.

Το υπόλοιπο 80% της προβαλλόμενης στην Εφαρμογή τιμής καταβάλλεται από τον Χρήστη απευθείας στον Επαγγελματία. Η αμοιβή του Επαγγελματία καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της παροχής των Υπηρεσιών Ομορφιάς, Wellness και Fitness από τον Επαγγελματία σε μετρητά.

Με την επιβεβαίωση της κράτησης, δημιουργείται συμβατική σχέση μεταξύ του Χρήστη και του Επαγγελματία με βάση την οποία ο Επαγγελματίας οφείλει να παρέχει στον Χρήστη την Υπηρεσία Ομορφιάς, Wellness και Fitness κατά το χρόνο που έχει γίνει η κράτηση και στην τιμή που αναγραφόταν κατά την ημερομηνία κράτησης και προβάλλονταν στην Εφαρμογή και ο Χρήστης δεσμεύεται να εμφανιστεί κατά την ημέρα και ώρα κράτησης και να καταβάλλει στον Επαγγελματία την αμοιβή του κατά την ολοκλήρωση παροχής της Υπηρεσίας Ομορφιάς, Wellness και Fitness.

Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με την προβαλλόμενη τιμή στην Εφαρμογή οφείλει να μην προβεί στην καταχώρηση αιτήματος κράτησης. Αλλαγές στις τιμές δεν γίνονται δεκτές.

Η ΜΥΝΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταβολή τυχόν ασφαλιστικών εισφορών και άλλων υποχρεώσεων και εφίσταται η προσοχή στο ότι στην προβαλλόμενη στην Εφαρμογή τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν ασφαλιστικές εισφορές άλλως οιοδήποτε ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την ασφάλιση του Επαγγελματία π.χ. εργόσημο για την περίπτωση που αυτός δεν είναι ασφαλισμένος.

Η ΜΥΝΤ εφιστά την προσοχή στα μέρη σχετικά με το ενδεχόμενο ο Επαγγελματίας να παρέχει νομίμως στον Χρήστη τις υπηρεσίες του, μέσω της διαδικασίας έκδοσης Εργοσήμου και παροτρύνει τον Επαγγελματία και τον Χρήστη να ενημερωθούν από τους αρμόδιους φορείς για τη συναλλαγή μέσω Εργοσήμου ώστε να διαπιστώσουν εάν για τη συγκεκριμένη υπηρεσία προβλέπεται η έκδοση Eργοσήμου και, άρα, ο Επαγγελματίας οφείλει να παρέχει νομίμως την Υπηρεσία Ομορφιάς, Wellness και Fitness υπό τον όρο της έκδοσης του. Στην περίπτωση αυτή υπόχρεος για την έκδοση του Εργοσήμου είναι ο Χρήστης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα www.idika.gr/etaireia/erga/ergoshmo

Σε κάθε περίπτωση η τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Επαγγελματία και του Χρήστη και αναγνωρίζεται ότι η ΜΥΝΤ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που τα μέρη δεν προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και διαδικασίες για την τήρηση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία. Για τον λόγο, η ΜΥΝΤ δεν φέρει καμία ευθύνη την για επιβολή τυχόν προστίμων ή κάθε άλλη ζημία που δύναται να υποστεί ο Επαγγελματίας ή ο Χρήστης σε περίπτωση παράβασης της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, ενώ ο Επαγγελματίας και ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση τους και οφείλουν να αποκαταστήσουν κάθε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία της ΜΥΝΤ, του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας παρέχει την Υπηρεσία Ομορφιάς, Wellness και Fitness ανασφάλιστος ή χωρίς την έκδοση του απαιτούμενου νόμιμου παραστατικού.

Η ΜΥΝΤ δεν λαμβάνει μέρος στη συμφωνία με τον Επαγγελματία και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά συμβαλλόμενο μέρος αυτής και συνεπώς, δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την εκπλήρωση των όρων συμφωνίας με τον Επαγγελματία για παροχή των υπηρεσιών του στον Χρήστη. Στο πλαίσιο αυτό ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οιαδήποτε παρεμβολή της ΜΥΝΤ και επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης της κράτησης και της συναλλαγής με τον Επαγγελματία και σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι η ΜΥΝΤ καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συμφωνία συναφθεί μεταξύ του Χρήστη και του Επαγγελματία και η ΜΥΝΤ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις από τη μεταξύ τους σχέση.

2.3. Επικοινωνία Πελάτη – Επαγγελματία

Η Εφαρμογή είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε οι Υπηρεσίες Ομορφιάς, Wellness και Fitness που επιθυμεί ο Χρήστης να λάβει να είναι σαφώς ορισμένη ήδη από τη διαδικασία επιλογής και συνεπώς, για τη δημιουργία κράτησης τα μέρη διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη μεταξύ τους συναλλαγή. Για τον λόγο αυτό, και μέχρι την επιβεβαίωση της κράτησης, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Επαγγελματία και Χρήστη γίνεται αποκλειστικά μέσω της Εφαρμογής.

Η ΜΥΝΤ σε κάθε περίπτωση ζητά από τους Επαγγελματίες να ελέγχουν την ορθότητα, την πληρότητα και την αξιοπιστία όλων των πληροφοριών που δημοσιεύονται στην Εφαρμογή και να τηρούν ένα υψηλό επίπεδο στην παροχή των υπηρεσιών τους.

Η επικοινωνία Επαγγελματία και Χρήστη γίνεται σύμφωνα με τους Όρους και απαγορεύεται οποιαδήποτε απευθείας επικοινωνία των μερών πριν και μετά την παροχή της Υπηρεσίας Ομορφιάς, Wellness και Fitness χωρίς τη χρήση της Εφαρμογής και κατά παράβαση των Όρων.

Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και προ δύο ωρών από την ώρα της κράτησης παρέχεται η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας του Επαγγελματία με τον Χρήστη μέσω τηλεφωνικής κλήσης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και συγκεκριμένα στην κατηγορία της Υπηρεσίας Ομορφιάς «Βαφή Μαλλιών» για την οποία ο Επαγγελματίας πρέπει να λάβει ειδικές πληροφορίες για τον Χρήστη (π.χ. τυχόν αλλεργίες και άλλες ειδικές περιστάσεις) η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας του Επαγγελματία με τον Χρήστη μέσω τηλεφωνικής κλήσης είναι διαθέσιμη άμεσα μετά την επιβεβαίωση της κράτησης.

Ο Χρήστης οφείλει να παρέχει στον Επαγγελματία τις απαραίτητες ειδικές πληροφορίες και ιδίως πληροφορίες ιατρικών παθήσεων ή θεμάτων υγείας ή / και ειδικών αναγκών, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την παροχή των υπηρεσιών του Επαγγελματία ή να τις καταστήσουν επιβλαβείς (ενδεικτικά αλλεργίες ή προβλήματα υγείας) που τον αφορούν και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παροχή αξιόπιστων και ακριβών στοιχείων για τη δημιουργία κράτησης.

Η ΜΥΝΤ δεν είναι υπεύθυνη για πληροφορίες που έχει δώσει ή δεν έχει δώσει ο Χρήστης στον Επαγγελματία.

4. Προϊόντα & Υπηρεσίες

Η ΜΥΝΤ μέσω της εφαρμογής μεσολαβεί μεταξύ του Χρήστη και του Επαγγελματία για την πραγματοποίηση κράτησης. Αυτή είναι η μόνη υπηρεσία που παρέχει η

ΜΥΝΤ και σε καμία περίπτωση δεν παρέχει η ίδια τις Υπηρεσίες Ομορφιάς, Wellness και Fitness και για αυτό δεν καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος και δεν συμμετέχει με καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη σύμβαση με τον Επαγγελματία και στην παροχή των υπηρεσιών του.

Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να παρέχει ο ίδιος τις Υπηρεσίες Ομορφιάς, Wellness και Fitness και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή την παροχή της Υπηρεσίας Ομορφιάς, Wellness και Fitness καθώς και για την ποιότητα ή καταλληλόλητα αυτής, του εξοπλισμού και των υλικών που χρησιμοποιεί και σε κάθε περίπτωση είναι υπεύθυνος εκπληρώνει σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Χρήστη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και επειδή αυτή δεν καθίσταται με οποιοδήποτε τρόπο μέρος της συμφωνίας με τον Επαγγελματία, η ΜΥΝΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις εξαιτίας οποιασδήποτε αιτίας, διαφοράς, πράξης ή παράλειψης σε σχέση με τη σύναψη, την εγκυρότητα ή την εκτέλεση και με αφορμή οποιασδήποτε συμφωνία μεταξύ του Επαγγελματία και του Χρήστη. Για τον λόγο αυτό, η ΜΥΝΤ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης της κράτησης από τον Επαγγελματία για οποιοδήποτε λόγο.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η επιλογή και η αξιολόγηση του Επαγγελματία γίνεται αποκλειστικά από τον Χρήστη. Η ΜΥΝΤ σε καμία περίπτωση δεν αξιολογεί και δεν ελέγχει τους Επαγγελματίες και την παροχή των υπηρεσιών τους και για αυτό εξίσου δεν φέρει καμία ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους και τυχόν πληροφορίες που δημοσιοποιούν ή δεν δημοσιοποιούν στον Χρήστη αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Τυχόν παράπονα ή απαιτήσεις του Χρήστη σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή που παρέχονται από τον Επαγγελματία ή τα ειδικά αιτήματα θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον Επαγγελματία και διεκπεραιώνονται αποκλειστικά από αυτόν ο οποίος είναι και ο μόνος υπεύθυνος.

Η ΜΥΝΤ δεν μεσολαβεί και δεν παρεμβαίνει σε κανένα σημείο για τη διαχείριση παραπόνων ή αιτημάτων του Χρήστη και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παράπονα, αιτήσεις και για την ικανοποίηση τους από τον Επαγγελματία.

Για την Υπηρεσία και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια για τις Υπηρεσίες Ομορφιάς, Wellness και Fitness η ΜΥΝΤ παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης στους Χρήστες στο τηλέφωνο 2112346460 και καθημερινά 10.00 π.μ. με 14.00 μ.μ.. Η παροχή υπηρεσίας τηλεφωνικής στήριξης δεν καθιστά τη ΜΥΝΤ μέρος της συμφωνίας της με τον Επαγγελματία, δεν συνιστά υπόδειξη ή συμβουλή σχετικά με την Υπηρεσία Ομορφιάς, Wellness και Fitness και την επιλογή του Επαγγελματία και σε καμία περίπτωση δεν θεμελιώνει την οποιαδήποτε ευθύνη της ΜΥΝΤ. Η παροχή της αφορά μόνο στην υποστήριξη των Χρηστών για τη χρήση της Εφαρμογής και την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη λειτουργία της Εφαρμογής.

5. Πολιτική Ακύρωσης – Αλλαγής κράτησης

Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την κράτηση του, μπορεί να το κάνει χωρίς επιβάρυνση μέσω της Εφαρμογής σε διάστημα προ 24 ωρών από την ώρα της κράτησης. Στην περίπτωση αυτή, η κράτηση ακυρώνεται, η Υπηρεσία θεωρείται ότι δεν παρασχέθηκε, ο Χρήστης δικαιούται την επιστροφή του ποσού που έχει καταβάλλει στη ΜΥΝΤ για το κόστος πραγματοποίησης της κράτησης και η επιστροφή του ποσού που κατέβαλε ο Χρήστης στη ΜΥΝΤ θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης προβεί μέσω της Εφαρμογής σε ακύρωση της κράτησης εντός 24 ωρών από την ώρα της κράτησης, η υπηρεσία της κράτησης θα θεωρείται ότι παρασχέθηκε από τη ΜΥΝΤ και άρα σε περίπτωση ακύρωσης εντός 24 ωρών από την ώρα της κράτησης η ΜΥΝΤ δεν θα οφείλει να επιστρέψει στον Χρήστη το ποσό που έλαβε για το κόστος πραγματοποίησης της κράτησης.

Η μη εμφάνισή του Χρήστη έχει τις ίδιες συνέπειες με την ακύρωση εντός 24 ωρών από την κράτηση και ο Χρήστης δεν δικαιούται την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε στη ΜΥΝΤ.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί α αλλάξει την ημέρα και την ώρα της κράτησης έχει δικαίωμα να το κάνει τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την ώρα της

κράτησης επικοινωνώντας στο μέσω email στο [email protected] H αλλαγή θα πρέπει να γίνει δεκτή και από τον Επαγγελματία και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα του. Για τον λόγο αυτό, ο Επαγγελματίας θα ενημερώνεται από την ΜΥΝΤ το συντομότερο για τη νέα ώρα και ημέρα διενέργεια της κράτησης. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Επαγγελματία, η κράτηση θα ακυρώνεται και ισχύουν τα παραπάνω. Η ΜΥΝΤ και στην περίπτωση αυτή δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα του Επαγγελματία και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά.

Η Υπηρεσία της ΜΥΝΤ δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση αγορά με ηλεκτρονικά μέσα και για αυτό ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση του με την ΜΥΝΤ.

Η ΜΥΝΤ επισημαίνει ότι η ανωτέρω πολιτική ακύρωσης κρατήσεων αφορά την ίδια και τη δική της Υπηρεσία και ότι οι Επαγγελματίες ενδέχεται να έχουν δική τους πολιτική ακύρωσης για την οποία ο πελάτης οφείλει να ενημερωθεί απευθείας από τον Επαγγελματία.

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης από τον Επαγγελματία ο Πελάτης θα λαμβάνει σχετική ενημέρωση από την Εφαρμογή. Η ΜΥΝΤ δεν εγγυάται την πραγματοποίηση της κράτησης από τον Επαγγελματία και για τον λόγο αυτό δεν είναι υπεύθυνη και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης από τον Επαγγελματία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης θα δικαιούται την επιστροφή του κόστους πραγματοποίησης της κράτησης κατά τα ανωτέρω.

2.6 Βαθμολογία και σχόλια Χρηστών

Μέσω της εφαρμογής οι Χρήστες μπορούν να αναρτούν τις αξιολογήσεις τους για τις Υπηρεσίες Ομορφιάς, Wellness και Fitness από τον Επαγγελματία και να βαθμολογούν αυτόν. Το πλήρες σχόλιο του Χρήστη αναρτάται στην Εφαρμογή και προβάλλεται στο Προφίλ του Επαγγελματία με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των υπολοίπων Χρηστών για τη γνώμη του Χρήστη.

Τα κάθε είδους σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά την γνώμη και τις απόψεις του Χρήστη ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος για το περιεχόμενο τους και σε καμία περίπτωση δεν αναπαριστούν γνώμη ή απόψεις της ΜΥΝΤ. Οι Χρήστες σε κάθε περίπτωση οφείλουν να είναι αντικειμενικοί και να αποφεύγουν προσβλητικά και παραπλανητικά σχόλια και μη αληθής αξιολογήσεις.

Τα κάθε είδους σχόλια γίνονται αποδεκτά από τους Επαγγελματίες, ενώ η ΜΥΝΤ διατηρεί το δικαίωμα αρνηθεί ή να αφαιρέσει σχόλια και αξιολογήσεις κατά τη διακριτική της ευχέρεια ιδίως σε περιπτώσεις που αυτά φέρουν προσβλητικό ή ανήθικο περιεχόμενο και είναι αναληθή και παραπλανητικά.

3. Εγγυήσεις

Η MYNT ενεργεί πάντοτε στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι Όροι και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Για τον λόγο αυτό, η ΜΥΝΤ καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να λαμβάνει διαρκώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για να παρέχει αδιάλειπτα και με τον προσήκοντα τρόπο την Υπηρεσία χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη. Ωστόσο, η ΜΥΝΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση της Εφαρμογής και ιδίως, για τυχόν καθυστερημένη ή μη παράδοση ειδοποιήσεων ή αιτημάτων κράτησης ή άλλων επικοινωνιών μέσω της Εφαρμογής.

Η ΜΥΝΤ μεριμνά εξίσου ώστε η χρήση των τεχνολογιών από αυτήν ή τους εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων διαθέτει την Υπηρεσία να είναι ασφαλής και να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, χωρίς, όμως, να δύναται να παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετικά.

Περαιτέρω, η ΜΥΝΤ δεν παρέχει καμία εγγύηση και για την καταλληλόλητα, αποτελεσματικότητα και επάρκεια της Εφαρμογής αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο ο Χρήστης ή και ο Επαγγελματίας την χρησιμοποιούν καθώς αυτή (η Εφαρμογή) και η Υπηρεσία παρέχεται στους Επαγγελματίες και τους Χρήστες στη μορφή με την οποία προβάλλεται, με αυτόματο τρόπο και δεν υπάρχει δυνατότητα να παραμετροποιηθεί κατά περίπτωση και σε ad hoc βάση άλλως να εισαχθούν κατά περίπτωση ειδικότερα στοιχεία. Τυχόν αλλαγές στον τρόπο που παρέχεται η Υπηρεσία εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΜΥΝΤ.

Αναφορικά με τη χρήση της εφαρμογής από τους Χρήστες και τους Επαγγελματίας, η MYNT λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέτρα προκειμένου

διασφαλίσει ότι οι Χρήστες και οι Επαγγελματίες συμμορφώνονται με Όρους και την κείμενη νομοθεσία. Η ΜΥΝΤ, όμως, δεν έχει καμία γενική και βάση νόμου υποχρέωση να ελέγχει τις πληροφορίες που οι Χρήστες και οι Επαγγελματίες δημοσιοποιούν στην Εφαρμογή, τυχόν νόμιμη και εξουσιοδοτημένη χρήση της Εφαρμογής από τρίτα πρόσωπα που φέρεται να ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό Χρηστών ή Επαγγελματιών ούτε να ελέγχει και να αναζητά γεγονότα ή περιστάσεις που υποδεικνύουν άλλως συνιστούν παράνομες ή αντισυμβατικές δραστηριότητες καθώς και την τήρηση εκ μέρους των Επαγγελματιών και των Χρηστών κατά τη μεταξύ τους συναλλαγή της φορολογικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας, και κάθε είδους άλλους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες.

Συνεπώς και σύμφωνα με τα παραπάνω:

-Η ΜΥΝΤ δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων ως προς την πραγματοποίηση κρατήσεων, ούτε ότι η Εφαρμογή ή η Υπηρεσία θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή προσδοκίες του Χρήστη σχετικά με την πραγματοποίηση κράτησης και την παροχή των Υπηρεσιών Ομορφιάς, Wellness και Fitness από τον Επαγγελματία και η ΜΥΝΤ δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά.

– Η ΜΥΝΤ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την επιλογή του Επαγγελματία η οποία είναι προσωπική, για την εμφάνιση ή μη του Επαγγελματία στο καθορισμένο ραντεβού και για την εν γένει εκπλήρωση της σύμβασης με τον Επαγγελματία καθώς και για τις αξιολογήσεις άλλων των Χρηστών και τη Βαθμολογία του Επαγγελματία κατά τα ανωτέρω.

-Η ΜΥΝΤ δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ποιότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών και των επικοινωνιών και συνομιλιών που δημοσιεύονται στην Εφαρμογή ή ανταλλάσσονται ή μεταδίδονται μέσω της Εφαρμογής. Η χρήση ή/και δημοσιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένου ή επικοινωνίας μέσω της Εφαρμογής γίνεται με ευθύνη του Επαγγελματία και του Χρήστη αντίστοιχα και είναι πιθανό οι πληροφορίες αυτές περιέχουν ανακρίβειες και λάθη λόγω ανθρώπινου ή ηλεκτρονικού σφάλματος ή παρέμβασης.

Ε-mails, ειδοποιήσεις ή άλλες επικοινωνίες που αποστέλλονται αυτόματα ως αποτέλεσμα της δημοσίευσης πληροφοριών από Επαγγελματία ή τον Χρήστη π.χ. η αποστολή ειδοποιήσεων για αιτήματα κράτησης δεν υπόκεινται σε έλεγχο της ΜΥΝΤ. Αυτά αποστέλλονται αυτόματα χωρίς τον προηγούμενο έλεγχο και επεξεργασία και συνεπώς, η ΜΥΝΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή κάθε είδους αστοχίες και προβλήματα συνδέονται με e-mails, ειδοποιήσεις ή άλλες επικοινωνίες που εμπεριέχουν λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες, πλαστογραφία, παραποίηση ή που εμπεριέχουν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, συκοφαντική δυσφήμιση ή δόλια συμπεριφορά.

Γενικά, η MYNT ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλη ευθύνη φέρει έναντι του Χρήστη και του Επαγγελματία ή/και οποιουδήποτε τρίτου σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση ή με αφορμή τη χρήση ή την αδυναμία ή παύση της χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης της Εφαρμογής είτε από τη σύμβαση του Επαγγελματία με τον Πελάτη, υποστεί απώλεια, ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική ή θετική, οικονομική ή ηθική, συμπεριλαμβανομένης κάθε ζημίας και απώλειας ως προς τα κέρδη, την επιχείρησή, τα εισοδήματά και τη φήμη.

Σε κάθε περίπτωση ρητά συμφωνείται ότι η MYNT ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της.

4. Άλλες Υποχρεώσεις του Χρήστη

Ο Χρήστης οφείλει να τηρεί μυστικό τον κωδικό πρόσβασης στον Λογαριασμό του και στην περίπτωση που κλαπεί ή αποκαλυφθεί σε τρίτον χωρίς την άδειά του, οφείλει να τον αλλάξει άμεσα.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι η χρήση της Εφαρμογής γίνεται με αποκλειστικά δική του ευθύνη και κάθε πράξη/ παράληψη δεσμεύει τον ίδιο αποκλειστικά και ότι η Υπηρεσία διατίθεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση.

Ο Χρήστης οφείλει να κάνει νόμιμη και σύμφωνη με τους Όρους και δεσμεύεται ώστε κάθε είδους πληροφορίες που δημοσιεύει στην Εφαρμογή να είναι ακριβείς και αληθείς.

Σε περίπτωση παραβίασης ο Χρήστης οφείλει να αποζημιώσει τη ΜΥΝΤ πλήρως και θα την απαλλάξει από οποιαδήποτε διεκδίκηση, απώλεια, ζημία, κόστος, έξοδα υποχρεώσεις, ευθύνες, αποκλίσεις ποινές, πρόστιμα, δικηγορικές αμοιβές που ενδέχεται να υποστεί ως αποτέλεσμα παραβίασης εκ μέρους τους των Όρων και των πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων της ΜΥΝΤ και ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ή παράληψης κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.

5. Πνευματικά Δικαιώματα

Η MYNT είναι ο πνευματικός δημιουργός και νόμιμος κάτοχος και διαχειριστής και κατέχει και διατηρεί στην κατοχή και ιδιοκτησία της όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα (α) στην Εφαρμογή και στην Υπηρεσία της, στις λειτουργίες και στα χαρακτηριστικά της (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: των Λογισμικών της, προγραμμάτων της, της φιλοσοφίας, μεθοδολογίας και τεχνικής με τις οποίες αυτές έχει σχεδιαστεί, του μοντέλο, των αλγορίθμους, πληροφοριών και υλικών της, της τεχνογνωσίας αναφορικά με την εφαρμογή, την Υπηρεσία και των Λογισμικών της, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων, παραμετροποιήσεων της Υπηρεσίας και των Λογισμικών της, παράγωγων λειτουργιών τους, (β) στο διαχειριστικό εργαλείο προς τους Επαγγελματίες και τους Πελάτες, (γ) στην εμπορική ονομασία MYNT και MYNT: Beauty and Wellness On Demand, στο εμπορικό σήμα MYNT και MYNT: Beauty and Wellness On Demand και στο δικτυακό τόπο themyntapp.com και στα παράγωγα, σύνθετα, ομόηχα ή παρόμοια τους (δ) σε οποιαδήποτε άλλα λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικούς τίτλους, εμπορικά μυστικά, πατέντες και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με την Εφαρμογή, την Υπηρεσία και τις λειτουργίες τα οποία καθίστανται γνωστά στον Επαγγελματία μέσω της εφαρμογής.

Η MYNT παραχωρεί στον Χρήστη και τον Επαγγελματία μόνο το δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας και των λοιπών Υπηρεσιών σύμφωνα με τους Όρους.

Όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στην Εφαρμογή, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ, και το λογισμικό είναι ιδιοκτησία της

MYNT εκτός από τις προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη οι οποίες τυγχάνουν ιδιοκτησίας αυτού με εξαίρεση τις αξιολογήσεις.

Το λογισμικό, που διατίθεται στην Εφαρμογή, είναι πνευματικά κατοχυρωμένο και ανήκει αποκλειστικά στην ΜΥΝΤ όπως και κάθε είδους δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που γεννώνται κατά την παρουσίαση, επιλογή, συλλογή, διάταξη και συγκέντρωση όλου του περιεχομένου της Εφαρμογής και η ΜΥΝΤ η μόνη που δικαιούται να διαχειρίζεται και λειτουργεί αυτήν και να παρέχει κάθε άδεια για την περαιτέρω χρήση της από τρίτους.

Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή/και του λογισμικού που αντιβαίνει στους Όρους καθώς και η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, επανέκδοση, παρουσίαση ή εκτέλεση του περιεχομένου του Εφαρμογής απαγορεύεται, εκτός εάν ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται.

6. Προσωπικά Δεδομένα

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι για την παροχή της Υπηρεσίας η ΜΥΝΤ επεξεργάζεται προσωπικά του δεδομένα. Για την επεξεργασία αυτών ισχύει η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της ΜΥΝΤ η οποία αποτελεί αναπόσταστο τμήμα της παρούσας.

7. Διαφορές

Η ΜΥΝΤ, κατά την αποκλειστική της κρίση και διακριτική ευχέρεια, και χωρίς καμία νομική υποχρέωση, δύναται να εξετάσει οποιεσδήποτε καταγγελίες και παράπονα έχουν υποβληθεί από τον Επαγγελματία ή τον Χρήστη..

Σε περίπτωση καταγγελιών ή παραπόνων, η ΜΥΝΤ δύναται να αποφασίσει:

α) να αναστείλει τη χρήση της Εφαρμογής της προς τον Επαγγελματία ή/και τον Χρήστη για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται από την απόλυτη κρίση της,

β) να διακόψει οριστικά τη χρήση της Εφαρμογής προς τον Επαγγελματία ή/και τον Χρήστη και θα τους διαγράψει οριστικά.

Η ΜΥΝΤ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αξιώσεις που προκύπτουν από ή οι οποίες σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ Επαγγελματία και Χρήστη και έχει το δικαίωμα να αξιώσει η ίδια αποζημίωση για ζημίες ή για απώλειες που τυχόν θα υποστεί λόγω των διαφωνιών ή καταγγελιών ή παραπόνων.

Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει τη ΜΥΝΤ και να κοινοποιήσει σε αυτήν τυχόν απρεπείς ή παράνομες συμπεριφορές του Επαγγελματία και παρόμοια περιστατικά.

8. Αναστολή – Διακοπή και τερματισμός λειτουργίας

Η λειτουργία της εφαρμογής εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΜΥΝΤ η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη διακοπή των Υπηρεσιών της και τη λειτουργία της Εφαρμογής κατά την απόλυτη κρίση της και χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ειδοποιήσει προς τούτο τον Χρήστη. Η ΜΥΝΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της Εφαρμογής της κατά τα ανωτέρω.

Η ΜΥΝΤ διατηρεί το δικαίωμα να παύσει ή να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την Υπηρεσία που προσφέρει στον Χρήστη και να διαγράψει το Προφίλ του, εάν αυτό κρίνει πως είναι σκόπιμο και ενδεικτικά όταν:

α) ο Χρήστης παραβίασε κάποιον όρο της παρούσας σύμβασης ή διάταξης νόμου.

β) σε περίπτωση επανειλημμένου περιστατικού Μη Εμφάνισης ή ακύρωσης κράτησης, για λόγους που δεν συνιστούν επείγουσα ανάγκη ή ανωτέρα βία κατά την κρίση της ΜΥΝΤ.

9. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι – Newsletter – Άλλες Υπηρεσίες

Η Εφαρμογή ενδέχεται να παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε Ιστοσελίδες ή άλλες εφαρμογές τρίτων. Η ΜΥΝΤ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα μπορεί να παραπέμπει η Εφαρμογή και συνεπώς, η χρήση και η

επίσκεψη τους δεν συνιστά ευθύνη της ΜΥΝΤ. Για τις ιστοσελίδες τρίτων ή άλλες εφαρμογές η ΜΥΝΤ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες τους ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Μέσω της Εφαρμογής, ο Χρήστης μπορεί να λαμβάνει τα newsletters της Εφαρμογής τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της. Η υπηρεσία παρέχεται στον Χρήστη με την «αποδοχή» και πατώντας το σχετικό κουμπί. Έτσι, ο Χρήστης αποδέχεται να λαμβάνει ενημερώσεις και διαφημιστικά μηνύματα, ενώ σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωμα διαγραφής από τη σχετική υπηρεσία απευθυνόμενος στη ΜΥΝΤ με σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Η ΜΥΝΤ θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο εντός 48 ωρών.

Η ΜΥΝΤ δύναται κατά καιρούς να παρέχει και άλλες υπηρεσίες στους Πελάτες και μεταξύ αυτών υπηρεσίες επιβράβευσης και πόντων για την χρήση της Εφαρμογής σύμφωνα με τους όρους που θέτει κάθε φορά η ΜΥΝΤ και οι οποίοι θα προβάλλονται στην Εφαρμογή. Οι όροι της εκάστοτε πολιτικής των άλλων Υπηρεσιών θα ανακοινώνονται και δύναται να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό από την ΜΥΝΤ ενώ ο Πελάτης θα αποδέχεται αυτές κατά την χρήση τους και αφού κατανοήσει και διαβάσει τους σχετικούς όρους. H χρήση των άλλων Υπηρεσιών συνεπάγεται την αποδοχή τους.

Η χρήση των κάθε είδους social media (Instagram, Facebook κ.α.) και η αλληλεπίδραση του Χρήστη με αυτά υπόκειται στους παρόντες Όρους.

10.Τελικές διατάξεις

Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης ακυρότητας ενός από τους παρόντες Όρους δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι εάν η ΜΥΝΤ δεν ασκήσει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους Όρους ή το οποίο έχει στη διάθεσή της η ΜΥΝΤ βάσει νόμου, αυτό δεν θα θεωρείται ως παραίτησή της

από τα δικαιώματά της και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση της.

Η αποδοχή των Όρων εγκαθιδρύει τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΜΥΝΤ και του Χρήστη και αντικαθιστά οποιοσδήποτε πρότερους διακανονισμούς, δηλώσεις, ανακοινώσεις ή συμφωνίες γραπτές ή προφορικές. Η συμφωνία αυτή εξακολουθεί να εφαρμόζεται για όσο καιρό ο Χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας αλλά και μετά την παύση οποιασδήποτε της χρήσης εκ μέρους του Χρήστη για τη ρύθμιση των ζητημάτων που προέκυψαν όσο ο Χρήστης έκανε χρήση της Εφαρμογής και με αφορμή αυτήν.

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή εν γένει επικοινωνία με τη ΜΥΝΤ, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνευθεί, ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση εργασίας, κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας ή προμήθειας μεταξύ των μερών.

Με εξαίρεση τις διατάξεις στις οποίες αναφέρεται, οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί ή να εφαρμόσει τους όρους αυτής.

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από τους Όρους και την παροχή της Υπηρεσίας θα επιλύεται με διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά εισέρχεται σε διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική πριν η υπόθεση παραπεμφθεί στα δικαστήρια.

Γενικοί Όροι Χρήσης για τον Επαγγελματία

H ΜΥΝΤ APP Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με έδρα την οδό Λόφος Έντισον αρ. 7, Παλλήνη, Αττική (εφεξής η «ΜΥΝΤ») έχει στην κυριότητά της και νομίμως λειτουργεί και διαχειρίζεται μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου (Mobile) διαθέσιμη τόσο στο App Store όσο και στο Google Play (εφεξής η «Εφαρμογή»).

Μέσω της Εφαρμογής η ΜΥΝΤ προσφέρει στους Επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες ομορφιάς, υπηρεσίες wellness και fitness τη δυνατότητα να προβάλουν δωρεάν τις υπηρεσίες που παρέχουν και τη διαθεσιμότητα τους για την πραγματοποίηση κρατήσεων και γενικά, να προβληθούν δωρεάν σε χρήστες της Εφαρμογής οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν online κράτηση μίας ή περισσότερων υπηρεσιών ομορφιάς, wellness και fitness.

Η Εφαρμογή και οι υπηρεσίες της παρέχονται δωρεάν από την ΜΥΝΤ στους Επαγγελματίες και αυτή δεν πληρώνεται για τις υπηρεσίες της από Επαγγελματία και αλλά μόνο από τον Χρήστη της Εφαρμογής.

Η ΜΥΝΤ προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (εφεξής οι «Όροι»). Με την αποδοχή τους οι Όροι καθίστανται μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον Επαγγελματία και τη MYNT. Ειδικότερα, εφόσον επιθυμείτε να γίνεται συνεργάτης της ΜΥΝΤ, θα πρέπει να διαβάσετε το παρόν προσεκτικά και να αποδεχτείτε τους Όρους με τους οποίους καταρτίζεται η μεταξύ μας νομικά δεσμευτική συμφωνία. Οι Όροι είναι διαθέσιμοι κατά την είσοδο σας και πλοήγηση στην Εφαρμογή οπότε και εμφανίζεται σε εσάς ο σχετικός σύνδεσμος που παραπέμπει στους Όρους. Αφού διαβάσετε τους Όρους και κατανοήσετε αυτούς και πατώντας το κουμπί «Αποδοχή», βεβαιώνετε ότι έχετε αναγνώσει και κατανοήσει τους Όρους και ανεπιφύλακτα αποδέχεστε και δεσμεύεστε νομικά από αυτούς χωρίς να απαιτείται κανένας άλλος έγγραφος τύπος.

Για την αποδοχή των Όρων παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς και συνεχίσετε να κάνετε χρήση της Εφαρμογής και των υπηρεσιών της μόνο αν συμφωνείτε και συναινείτε με τους Όρους.

Παράλληλα με τους παρόντες , Όρους, ο Επαγγελματίας αποκτά πρόσβαση και ενημερώνεται για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων την οποία μπορεί να αποδεχθεί με τον ίδιο τρόπο.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με τους Όρους ή / και με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας παρακαλούμε να μην προχωρήσετε στην «Αποδοχή» αυτών και να μην κάνετε χρήση της Εφαρμογής.

Η ΜΥΝΤ δύναται να τροποποιεί τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στην Εφαρμογή. Κάθε χρήση της εφαρμογής μετά Ετροποποίηση των Όρων λαμβάνεται ως αποδοχή τους και οι εκάστοτε ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις είναι πάντα διαθέσιμοι μέσω της Εφαρμογής.

1. Ορισμοί

 • Ως «Άλλες Υπηρεσίες» ορίζεται Οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία (άλλη από την Υπηρεσία Online κράτησης) που ενδέχεται να παρέχεται από τη ΜΥΝΤ σε Πελάτες και Επαγγελματίες όπως Blog, διαφήμιση, εγγραφή σε newsletter κ.α.
 • Ως «Ημερολόγιο» ορίζεται το ημερολόγιο που είναι διαθέσιμο στο Προφίλ του Επαγγελματία και στο οποίο προβάλλεται η διαθεσιμότητα του για την πραγματοποίηση κράτησης και το οποίο καλύπτει διάστημα τριών μηνών.
 • Ως «Επαγγελματίας» ή «Επιχείρηση» ή «εσείς» ορίζεται ο ιδιώτης, η ατομική επιχείρηση ή το νομικό πρόσωπο που έχει δημιουργήσει προσωπικό Προφίλ στην Εφαρμογή και που εκπροσωπεί τον εαυτό του σε ό,τι αφορά την προβολή των υπηρεσιών του μέσω της Εφαρμογής.
 • Ως «Πελάτης ή Χρήστης» ορίζεται ο ιδιώτης, η εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμός που επισκέπτεται ή/και κάνει χρήση της Εφαρμογής με σκοπό τη πραγματοποίηση on line κράτησης των υπηρεσιών του Επαγγελματία και τη λήψη των υπηρεσιών του.
 • Ως «Προφίλ» ορίζεται η καταχώρηση μέσω της οποίας προβάλλονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Επαγγελματία και η οποία είναι προσβάσιμη στους Πελάτες μέσω της Εφαρμογής.
 • Ως «Στοιχεία κράτησης» ορίζονται ιδίως το Όνομα, Επίθετο, υπηρεσία, ημερομηνία κράτησης και κάθε άλλο στοιχείο που ο Πελάτης καταχωρεί μέσω της Εφαρμογής για την πραγματοποίηση της κράτησης.
 • Ως «Υπηρεσία» ορίζεται η Υπηρεσία Online Κρατήσεων που παρέχεται μέσω της Εφαρμογής.
 • Ως «Υπηρεσίες ομορφιάς, wellness και fitness » ορίζονται οι υπηρεσίες, όπως αυτές προβάλλονται στην αρχική σελίδα της Εφαρμογής στην κατηγορία «Υπηρεσίες» και οι οποίες δύνανται κατά καιρούς να τροποποιούνται. Κάθε φορά που αναφέρεται συγκεκριμένη Υπηρεσία Ομορφιάς, wellness και fitness, αυτή εννοείται ως η υπηρεσία που παρέχεται στον Πελάτη από τον Επαγγελματία και για την οποία ο Πελάτης έχει κάνει κράτηση. Στις Υπηρεσίες wellness και fitness συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά υπηρεσίες personal training για yoga και Pilates και στις υπηρεσίες Ομορφιάς κάθε είδους υπηρεσίες περιποίησης μαλλιών και άκρων.

2. Γενικοί Όροι

2.1. Εγγραφή – Δημιουργία Προφίλ

Για τη χρήση της Εφαρμογής είναι απαραίτητη η εγγραφή σε αυτήν. Ως Επαγγελματίας έχετε ήδη υποβάλλει στη ΜΥΝΤ αίτηση εγγραφής μαζί με τα απαιτούμενα στοιχεία αυτής. Η αίτηση σας έχει γίνει δεκτή από τη ΜΥΝΤ και σας έχει θα αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ηλεκτρονική σας διεύθυνση, με το οποίο σας ενημερώνουμε για τα στοιχεία εγγραφής (log in) στην Εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση η εγγραφή του Επαγγελματία γίνεται με την είσοδο του στην Εφαρμογή και τη συμπλήρωση των στοιχείων εγγραφής.

Με την είσοδο σας Εφαρμογή και την επιβεβαίωση της εκ μέρους σας για την ανάγνωση, κατανόηση και την «Αποδοχή» των Όρων ολοκληρώνεται η εγγραφή σας και πλέον υφίσταται μεταξύ μας νόμιμα καταρτισμένη σύμβαση.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής γίνεστε Συνεργάτης της ΜΥΝΤ και μέλος του δικτύου της και μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας Προφίλ σας στην Εφαρμογή συμπληρώνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία όπως αυτά σας τα ζητάει η Εφαρμογή και είναι διαθέσιμα. Μέσω του Προφίλ σας μπορείτε να δέχεστε αιτήσεις κράτησης, να ενημερώνετε το Ημερολόγιο σας, να δείτε τη λίστα με τα ραντεβού σας, τις πρόσφατες επισκέψεις του, ενώ μπορείτε να εισάγετε δικά σας στοιχεία και πληροφορίες καθώς και να ανεβάσετε φωτογραφίες σας με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Η ΜΥΝΤ αποθηκεύει τα δεδομένα και τα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά τη διαδικασία της εγγραφής. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τυχόν να αλλάξετε κάποια από τα δεδομένα σας, εισέρχεστε στο Προφίλ σας και αποθηκεύει τα νέα δεδομένα/ στοιχεία σας και ειδοποιείτε τη ΜΥΝΤ με κάθε πρόσφορο μέσω για την αλλαγή των δεδομένων σας ώστε να προβεί στην αναβάθμιση του Προφίλ σας. Η συμπλήρωση των στοιχείων σας στο Προφίλ σας και η διαχείριση του γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη αφού έχετε τη δυνατότητα να εισέρχεστε σε αυτό και να μεταβάλλετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Τυχόν αλλαγές στο Προφίλ σας δεν ελέγχονται από τη ΜΥΝΤ και η ΜΥΝΤ έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στο Προφίλ σας μόνο όταν διαπιστώνονται παραβάσεις των Όρων π.χ. όταν τα στοιχεία σας είναι πασιφανώς ψευδή ή αναρτάτε απρεπείς φωτογραφίες.

Οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε το Προφίλ σας απευθυνόμενος στη ΜΥΝΤ με σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Η ΜΥΝΤ θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του Προφίλ σας το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο εντός 48 ωρών.

2.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών – Όροι Συνεργασίας

H MYNT παρέχει μια Εφαρμογή για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών κρατήσεων αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν οι προβαλλόμενοι σε αυτήν Επαγγελματίες και μέσω της εφαρμογής διευκολύνει τη σύναψη των εκάστοτε συμφωνιών μεταξύ Επαγγελματία και Πελάτη ώστε αυτοί να έρχονται σε επαφή και στη συνέχεια να συμβληθούν για την παροχή των Υπηρεσιών Ομορφιάς, Wellness και Fitness από τον Επαγγελματία στον Πελάτη.

Η ΜΥΝΤ σε καμία περίπτωση δεν καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος και δεν συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη σύμβαση που θα συναφθεί τελικώς με τον Πελάτη μέσω της Εφαρμογής και η συνδρομή της εξαντλείται στο να παρέχει την Υπηρεσία και να μεσολαβεί για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής κράτησης.

2.2.1.Τρόποι Επιλογής του Επαγγελματία

Ειδικότερα, η ΜΥΝΤ παρέχει την Υπηρεσία με τους εξής τρόπους επιλογής:

1) ο Πελάτης αρχικά επιλέγει το είδος της Υπηρεσίας Ομορφιάς ή της Υπηρεσίας Wellness και Fitness για την οποία ενδιαφέρεται. Στη συνέχεια προβάλλονται οι υποκατηγορίες του είδους της Υπηρεσίας Ομορφιάς ή της Υπηρεσίας Wellness και Fitness που έχει επιλέξει. Ο Πελάτης επιλέγει την υποκατηγορία Υπηρεσίας Ομορφιάς ή της Υπηρεσίας Wellness και Fitness που επιθυμεί και στη συνέχεια το επίπεδο του Επαγγελματία τις υπηρεσίες του οποίου επιθυμεί να λάβει. Μετά την επιλογή επιπέδου του Επαγγελματία ο Πελάτης εισάγει τη μέρα και την ώρα που επιθυμεί να κάνει κράτηση και τη διεύθυνση του και το αίτημα του για κράτηση αποστέλλεται στους Επαγγελματίες που προσφέρουν τις Υπηρεσίες Ομορφιάς ή τις Υπηρεσίες Wellness και Fitness και έχουν το επίπεδο που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Μετά την αποστολή του αιτήματος κράτησης, ο Επαγγελματίας μπορεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) λεπτού να αποδεχθεί το αίτημα κράτησης εφόσον είναι διαθέσιμος κατά τη δηλωθείσα από τον Πελάτη ημερομηνία και ώρα. Με την πάροδο της προθεσμίας αποδοχής κατά τα ανωτέρω, η ΜΥΝΤ αποστέλλει στον Πελάτη τα στοιχεία όλων των Επαγγελματιών που αποδέχθηκαν το αίτημα του και ο Πελάτης

αποκτά πρόσβαση στο Προφίλ του εκάστοτε Επαγγελματία και τα στοιχεία του: όνομα, φωτογραφία, βαθμολογία και αξιολογήσεις από άλλους Χρήστες. Η πρόσβαση στο Προφίλ του Επαγγελματία σε αυτήν την επιλογή καθορίζεται από τη ΜΥΝΤ και είναι περιορισμένη στα ανωτέρω στοιχεία ή όποιο άλλο στοιχείο καταστεί προσβάσιμο από τη ΜΥΝΤ. Ο Πελάτης επιλέγει τον Επαγγελματία για τον οποίο επιθυμεί να κάνει κράτηση.

2) ο Πελάτης αρχικά επιλέγει το είδος της Υπηρεσίας Ομορφιάς ή της Υπηρεσίας Wellness και Fitness για την οποία ενδιαφέρεται. Εδώ ο Πελάτης αναζητά συγκεκριμένο Επαγγελματία μέσω του ονόματος του ή μέσα από τη λίστα των Επαγγελματιών που ο ίδιος έχει επιλέξει στην κατηγορία «Αγαπημένοι». Με την επιλογή του Επαγγελματία, ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση στο Προφίλ και τα στοιχεία του: όνομα, επώνυμο, φωτογραφία, βαθμολογία και αξιολογήσεις από άλλους Χρήστες. Σε αυτήν την επιλογή ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση και στο Ημερολόγιο του Επαγγελματία. Ο Πελάτης με βάση τα αναρτημένα από τον Επαγγελματία στοιχεία διαθεσιμότητας του επιλέγει την μέρα και την ώρα που επιθυμεί να κάνει κράτηση. Ο Επαγγελματίας οφείλει ο ίδιος να ενημερώνει το Ημερολόγιο του με τις διαθέσιμες ώρες και ημέρες για την παροχή των υπηρεσιών του.

Η Υπηρεσία την οποία η ΜΥΝΤ προσφέρει κάθε φορά στον Επαγγελματία εξαντλείται στο να τον προβάλλει μέσω της Εφαρμογής στους Πελάτες και κατά περίπτωση να τον ειδοποιεί για το αίτημα κράτησης του Πελάτη, ενώ ο ίδιος ο Επαγγελματίας φέρει ευθύνη για την έγκαιρη αποδοχή τυχόν αιτήματος κράτησης και την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας.

Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι Επαγγελματίες και οι παρεχόμενες από αυτούς Υπηρεσίες Ομορφιάς και Wellness και Fitness στην Εφαρμογή καθορίζεται αυτόματα και μονομερώς από τη ΜΥΝΤ. Η ΜΥΝΤ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διαφοροποιήσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τον τρόπο εμφάνισης των Επαγγελματιών ή/και των Υπηρεσιών Ομορφιάς, Wellness και Fitness χωρίς να απαιτείται να ενημερώσει τον Επαγγελματία για αυτό.

Εξίσου, η κατάταξη με την οποία εμφανίζονται οι Επαγγελματίες σε επίπεδα ανά κατηγορία – υποκατηγορία Υπηρεσίας Ομορφιάς, Wellness και Fitness στην

Εφαρμογή, καθορίζεται μονομερώς από τη ΜΥΝΤ και η ΜΥΝΤ δικαιούται να κατατάσσει κατά την απόλυτη της κρίση τους Επαγγελματίες σε επίπεδα ανάλογα με τα χρόνια εργασιακής τους εμπειρίας και με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι έχουν δημοσιοποιήσει και έχουν γίνει αποδεκτά από την ΜΥΝΤ.

Ο Πελάτης αξιολογήσει μόνος του κάθε Επαγγελματία και επιλέγει κατά την απόλυτη του κρίση όποιον πιστεύει ότι είναι ο ιδανικότερος για την παροχή των Υπηρεσιών Ομορφιάς, Wellness και Fitness που επιθυμεί. Η ΜΥΝΤ δεν προκρίνει, εγκρίνει ή υποδεικνύει Επαγγελματίες ή/και τις παρεχόμενες από αυτούς Υπηρεσίες Ομορφιάς, Wellness και Fitness και οι διαθέσιμες φωτογραφίες και τα κείμενα, βαθμολογήσεις ή αξιολογήσεις που συνοδεύουν τον Επαγγελματία και τις παρεχόμενες από αυτών υπηρεσίες καθώς και η κατάταξη των Επαγγελματιών σε επίπεδα, αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην περιγραφή αυτών και των υπηρεσιών τους και σε καμία περίπτωση δεν είναι ή θεωρούνται υπόδειξη εκ μέρους της ΜΥΝΤ. Ως εκ τούτου, η ΜΥΝΤ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την προσωπική επιλογή του Πελάτη και δεν εγγυάται την πραγματοποίηση κράτησης και την παροχή των υπηρεσιών από τον Επαγγελματία.

Με την ολοκλήρωση της επιλογής με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους από τον Πελάτη, ο Πελάτης καλείται να καταβάλλει στη ΜΥΝΤ το κόστος πραγματοποίησης της κράτησης που συνιστά την αμοιβή της για την παροχή της Υπηρεσίας σε αυτόν (τον Πελάτη). Με την πληρωμή του κόστους πραγματοποίησης της κράτησης, η κράτηση θεωρείται επιβεβαιωμένη και αποστέλλεται τόσο στον Πελάτη όσο και στον Επαγγελματία ειδοποίηση για την επιβεβαίωση της.

Η ΜΥΝΤ δεν λαμβάνει μέρος στη συμφωνία με τον Πελάτη και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά συμβαλλόμενο μέρος αυτής και συνεπώς, δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την εκπλήρωση των όρων συμφωνίας με τον Πελάτη. Για τον λόγο αυτό, ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει ότι οιαδήποτε παρεμβολή της ΜΥΝΤ γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης της κράτησης και της συναλλαγής με τον Πελάτη και σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι η ΜΥΝΤ καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συμφωνία συναφθεί μεταξύ

του Πελάτη και του Επαγγελματία και η ΜΥΝΤ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις από την μεταξύ τους σχέση.

Για την παροχή των υπηρεσιών του, ο Επαγγελματίας οφείλει ή/και μπορεί να θέτει στη διάθεση του Πελάτη πληροφορίες που τον αφορούν μέσω του Προφίλ του και συνεπώς, είναι υπεύθυνος να παρέχει ενημερωμένα και ακριβή στοιχεία στην Εφαρμογή και ιδίως στοιχεία που αφορούν τη διαθεσιμότητα και το Ημερολόγιο του.

Η ΜΥΝΤ σε κάθε περίπτωση ζητά από τους Επαγγελματίες να ελέγχουν την ορθότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια όλων των πληροφοριών που δημοσιεύονται στην Εφαρμογή και να τηρούν ένα υψηλό επίπεδο στην παροχή των υπηρεσιών τους.

2.2.2. Διαθεσιμότητα του Επαγγελματία

Οι Υπηρεσίες της ΜΥΝΤ παρέχονται δωρεάν στους Επαγγελματίες. Ωστόσο, ο Επαγγελματίας στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τη ΜΥΝΤ οφείλει να παρέχει την ελάχιστη απαιτούμενη διαθεσιμότητα του στην Εφαρμογή και για αυτό δεσμεύεται στην αποδοχή τουλάχιστον τριών (3) αιτημάτων κράτησης εβδομαδιαίως και οφείλει να πραγματοποιεί τον ανωτέρω ελάχιστο αριθμό κρατήσεων. Η κατά τα ανωτέρω ελάχιστη απαιτούμενη διαθεσιμότητα ισχύει για την περίπτωση όπου ο Επαγγελματίας δέχεται περισσότερα των τριών (3) αιτημάτων κράτησης σε εβδομαδιαία βάση. Σε περίπτωση όπου ο Επαγγελματίας δέχεται λιγότερα των τριών (3) αίτημα κράτησης εβδομαδιαίως μέσω της εφαρμογής, οφείλει να τα αποδέχεται όλα.

2.2.3. Επικοινωνία Πελάτη – Επαγγελματία

Η Εφαρμογή είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε οι Υπηρεσίες Ομορφιάς, Wellness και Fitness που επιθυμεί ο Πελάτης να λάβει να είναι σαφώς ορισμένη ήδη από τη διαδικασία επιλογής και συνεπώς, για τη δημιουργία κράτησης τα μέρη διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη μεταξύ τους συναλλαγή. Για τον λόγο αυτό, και μέχρι την επιβεβαίωση της κράτησης, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Επαγγελματία και Πελάτη γίνεται αποκλειστικά μέσω της Εφαρμογής.

Η επικοινωνία Επαγγελματία και Πελάτη γίνεται σύμφωνα με τους Όρους και απαγορεύεται οποιαδήποτε απευθείας επικοινωνία των μερών πριν και μετά την παροχή της Υπηρεσίας Ομορφιάς, Wellness και Fitness χωρίς τη χρήση της Εφαρμογής και κατά παράβαση των Όρων.

Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και προ δύο ωρών από την ώρα της κράτησης παρέχεται η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας του Επαγγελματία με τον Πελάτη μέσω τηλεφωνικής κλήσης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και συγκεκριμένα στην κατηγορία της Υπηρεσίας Ομορφιάς «Βαφή Μαλλιών» για την οποία ο Επαγγελματίας πρέπει να λάβει ειδικές πληροφορίες για τον Πελάτη (π.χ. τυχόν αλλεργίες και άλλες ειδικές περιστάσεις) η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας του Επαγγελματία με τον Πελάτη μέσω τηλεφωνικής κλήσης είναι διαθέσιμη άμεσα μετά την επιβεβαίωση της κράτησης.

Ο Πελάτης οφείλει να παρέχει στον Επαγγελματία τις απαραίτητες ειδικές πληροφορίες και ιδίως πληροφορίες ιατρικών παθήσεων ή θεμάτων υγείας ή / και ειδικών αναγκών, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την παροχή των υπηρεσιών του Επαγγελματία ή να τις καταστήσουν επιβλαβείς (ενδεικτικά αλλεργίες ή προβλήματα υγείας) που τον αφορούν και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παροχή αξιόπιστων και ακριβών στοιχείων για τη δημιουργία κράτησης.

Η ΜΥΝΤ δεν είναι υπεύθυνη για πληροφορίες που έχει δώσει ή δεν έχει δώσει ο Πελάτης στον Επαγγελματία.

2.2.4.Παροχή των Υπηρεσιών Ομορφιάς στον Πελάτη.

Η ΜΥΝΤ διαμεσολαβεί μεταξύ του Πελάτη και του Επαγγελματία για την πραγματοποίηση κράτησης και σε καμία περίπτωση, δεν παρέχει η ίδια τις Υπηρεσίες Ομορφιάς, Wellness και Fitness ούτε συμβάλλεται, συμμετέχει και δεσμεύεται με οιονδήποτε τρόπο στη σύμβαση του Επαγγελματία με τον Πελάτη και την παροχή των υπηρεσιών του Επαγγελματία. Συνεπώς, ο Επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να παρέχει ο ίδιος τις Υπηρεσίες Ομορφιάς, Wellness και Fitness με ορθό τρόπο, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Για τον ίδιο λόγο ο Επαγγελματίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα ή καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του, του εξοπλισμού και των υλικών που χρησιμοποιεί.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ΜΥΝΤ και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις εξαιτίας οποιασδήποτε αιτίας, διαφοράς, πράξης ή παράλειψης σε σχέση με τη σύναψη, την εγκυρότητα ή την εκτέλεση και με αφορμή τη σύμβαση μεταξύ του Επαγγελματία και Πελάτη. Ρητά διευκρινίζεται ότι η ΜΥΝΤ δεν φέρει ευθύνη και για την καταβολή της αμοιβής του Επαγγελματία από τον Πελάτη, όπως για την περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης της κράτησης από τον Πελάτη για οποιοδήποτε λόγο.

Αναφορικά με τη σχέση με τον Πελάτη, ο Επαγγελματίας οφείλει στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών του να διαχειρίζεται ο ίδιος τυχόν παράπονα ή οι απαιτήσεις του Πελάτη χωρίς τη μεσολάβηση ή παρέμβαση της MYNT.

Η MYNT δεν επιλέγει και δεν αξιολογεί τον Πελάτη και δεν φέρει καμία σχετικά με τις απαιτήσεις των Πελατών και δύναται μόνο κατά την κρίση της να προσφέρει υπηρεσία υποστήριξης τόσο σε Πελάτες όσο και σε Επαγγελματίες.

2.2.5. Συναλλαγή με τον Πελάτη

α) Οικονομικοί Όροι

Η παροχή των υπηρεσιών του Επαγγελματία στους Πελάτες γίνεται βάση προκαθορισμένου τιμοκαταλόγου (εφεξής ο «ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ») και τιμών που συμφωνούνται μεταξύ των μερών και σύμφωνα με τα παρακάτω. Ειδικότερα, η ΜΥΝΤ διαμορφώνει τον σχετικό ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ και τις τιμές για την κάθε είδους Υπηρεσία Ομορφιάς, Wellnessκαι Fitness και ο σχετικός ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

αποστέλλεται στον Επαγγελματία μετά την εγγραφή του στην Εφαρμογή στην προσωπική του διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στην Εφαρμογή. Ο Επαγγελματίας έχει τη δυνατότητα να διαβάσει αναλυτικά τον προτεινόμενο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ και να κατανοήσει και εν συνεχεία να αποδεχθεί αυτόν. Για την αποδοχή του ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ο Επαγγελματίας αποστέλλει στη διεύθυνση [email protected] με το οποίο βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει τον Τιμοκατάλογο και αποδέχεται να παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση αυτόν. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με τον ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ σας παρακαλούμε να μην προχωρήσετε στη χρήση της Εφαρμογής, να απεγκαταστήσετε αυτήν από κάθε ηλεκτρονική συσκευή και να διαγράψετε άμεσα το Προφίλ σας αυτή αυτών και να μην κάνετε χρήση της Εφαρμογής. Η χρήση της Εφαρμογής από τον Επαγγελματία μετά την αποστολή του ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του.

Η ανωτέρω διαδικασία συνιστά συμφωνία των μερών για την τιμή της παροχής των υπηρεσιών του Επαγγελματία στους Πελάτες και μετά την αποδοχή του ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ η εκάστοτε υπηρεσία του Επαγγελματία παρέχεται υποχρεωτικά στη συμφωνημένη τιμή και ο ίδιος δεσμεύεται να παρέχει τις υπηρεσίες του στον Πελάτη έναντι της συμφωνημένης τιμής η οποία και προβάλλεται στην Εφαρμογή. Αλλαγή του ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ γίνεται με τον ίδιο τρόπο κατά τα ανωτέρω.

Εάν ο Επαγγελματίας δεν συμφωνεί με τον ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ και τυχόν αλλαγή του, θα πρέπει να παύσει να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή και την Υπηρεσία και να ενημερώσει για αυτό άμεσα τη ΜΥΝΤ. Η ΜΥΝΤ διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση μη αποδοχής του ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ από τον Επαγγελματία να διαγράψει το Προφίλ του και να παύση την παροχή της Υπηρεσίας σε αυτόν.

Η συνέχιση της χρήσης της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας από τον Επαγγελματία και εφόσον έχει ειδοποιηθεί για τυχόν μεταβολές στον ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ συνεπάγεται την αποδοχή του.

Το γεγονός ότι οι παρεχόμενες από τον Επαγγελματία Υπηρεσίες Ομορφιάς, Wellness και Fitness είναι σαφώς προσδιορισμένες επιτρέπει τον καθορισμό των τιμών με τις οποίες παρέχονται κατά τα ανωτέρω και τούτο επιβάλλεται και για τον καθορισμό και υπολογισμό εκ των προτέρων του κόστους πραγματοποίησης της κράτησης που συνιστά την αμοιβή της ΜΥΝΤ. Ειδικότερα, η προβαλλόμενη στην Εφαρμογή τιμή αποτελεί την τελική τιμή με την οποία χρεώνεται ο Πελάτης και αναλύεται στο κόστος πραγματοποίησης της κράτησης που συνιστά την αμοιβή της ΜΥΝΤ την οποία καταβάλλει ο Πελάτης απευθείας στη ΜΥΝΤ για την πραγματοποίηση της κράτησης, πλέον ΦΠΑ και στην αμοιβή του Επαγγελματία για την παροχή της Υπηρεσίας Ομορφιάς, Wellness και Fitness.Με βάση την ανάλυση τιμής που προβάλλεται στην Εφαρμογή Ο Πελάτης καλείται να καταβάλλει απευθείας στη ΜΥΝΤ το κόστος για την πραγματοποίηση της κράτησης η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 20% της συνολικά προβαλλόμενης στην Εφαρμογή τιμής, πλέον ΦΠΑ και εν συνεχεία απευθείας στον Επαγγελματία το υπόλοιπο ποσό που αναφέρεται στην προβαλλόμενη τιμή της κράτησης το οποίο και αποτελεί την αμοιβή του Επαγγελματία για την παροχή των υπηρεσιών του.

Ο Επαγγελματίας αξιώνει απευθείας από τον Πελάτη την αμοιβή του και η ΜΥΝΤ κατά τα ανωτέρω δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταβολή της.

β) Τήρηση της Νομοθεσίας

Ο Επαγγελματίας και ο Πελάτης οφείλουν να τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και είναι υπεύθυνοι ώστε η μεταξύ τους συμφωνία αλλά και κάθε πράξη ή ενέργειά τους να μην αντίκειται στα ανωτέρω.

Ενδεικτικά, η ΜΥΝΤ παροτρύνει και υποδεικνύει τον Επαγγελματία και τον Πελάτη την τήρηση των παρακάτω:

 • i)  Τήρηση της Φορολογικής Νομοθεσίας: Ο Επαγγελματίας και ο Πελάτης οφείλουν να τηρούν τη φορολογική νομοθεσία και συνεπώς, για την παροχή των υπηρεσιών του Επαγγελματία θα πρέπει να καταβάλλεται και να αποδίδεται τυχόν αναλογούν Φ.Π.Α. και να εκδίδεται το απαιτούμενο νόμιμο παραστατικό από τον Επαγγελματία.

 • ii)  ii) Τήρηση της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας: Ο Επαγγελματίας υποχρεούται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να είναι

ασφαλισμένος για την παροχή των Υπηρεσιών του στον αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Ο Επαγγελματίας διαβεβαιώνει με την αποδοχή των Όρων ότι είναι ασφαλισμένος, ή θα λαμβάνει κάθε φορά όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να παρέχει την Υπηρεσία Ομορφιάς, Wellness και Fitness τηρώντας την ασφαλιστική νομοθεσία και όντας ασφαλισμένος.

Η ΜΥΝΤ εφιστά την προσοχή στα μέρη σχετικά με το ενδεχόμενο ο Επαγγελματίας να παρέχει νομίμως στον Πελάτη τις υπηρεσίες του, μέσω της διαδικασίας έκδοσης Εργοσήμου και παροτρύνει τον Επαγγελματία και τον Πελάτη να ενημερωθούν από τους αρμόδιους φορείς για τη συναλλαγή μέσω Εργοσήμου ώστε να διαπιστώσουν εάν για τη συγκεκριμένη υπηρεσία προβλέπεται η έκδοση Eργοσήμου και, άρα, ο Επαγγελματίας οφείλει να παρέχει νομίμως την Υπηρεσία Ομορφιάς, Wellness και Fitness υπό τον όρο της έκδοσης του. Στην περίπτωση αυτή υπόχρεος για την έκδοση του Εργοσήμου είναι ο Πελάτης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα www.idika.gr/etaireia/ erga/ergoshmo

Σε κάθε περίπτωση η τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Επαγγελματία και του Πελάτη και αναγνωρίζεται ότι η ΜΥΝΤ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που τα μέρη δεν προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και διαδικασίες για την τήρηση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία. Για τον λόγο, η ΜΥΝΤ δεν φέρει καμία ευθύνη την για επιβολή τυχόν προστίμων ή κάθε άλλη ζημία που δύναται να υποστεί ο Επαγγελματίας ή ο Πελάτης σε περίπτωση παράβασης της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, ενώ ο Επαγγελματίας και ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση τους και οφείλουν να αποκαταστήσουν κάθε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία της ΜΥΝΤ, του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας παρέχει την Υπηρεσία Ομορφιάς, Wellness και Fitness ανασφάλιστος ή χωρίς την έκδοση του απαιτούμενου νόμιμου παραστατικού.

2.2.6 Πολιτική Ακύρωσης

Ο Επαγγελματίας στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τη ΜΥΝΤ οφείλει να τηρεί την Πολιτική Ακυρώσεων που κάθε φορά θέτει η ΜΥΝΤ.

Ο Επαγγελματίας δεσμεύεται στην καλόπιστη παροχή των Υπηρεσιών Ομορφιάς, Wellness και Fitness στον Πελάτη και την εμπρόθεσμη εμφάνιση του στον προκαθορισμένο χρόνο. Σε περίπτωση μη εμφάνισης ή ακύρωσης της κράτησης από τον Επαγγελματία, ο Επαγγελματίας οφείλει να ενημερώσει τον Πελάτη και τη ΜΥΝΤ μέσω email στο [email protected] το συντομότερο δυνατό αναφέροντας τον λόγο της ακύρωσης.

Στην περίπτωση όπου ο Επαγγελματίας ακυρώσει μια κράτηση για λόγους που δεν συνιστούν επείγουσα ανάγκη ή ανωτέρα βία, η ΜΥΝΤ δύναται να αναστείλει προσωρινά και για διάστημα μιας εβδομάδας το Προφίλ του Επαγγελματία και την παροχή της Υπηρεσίας της σε αυτόν. Η επανειλημμένη μη εμφάνιση του Επαγγελματία για λόγους που δεν συνιστούν επείγουσα ανάγκη ή ανωτέρω βία συνεπάγεται το δικαίωμα της ΜΥΝΤ να αναστείλει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του Προφίλ του Επαγγελματία και την παροχή της Υπηρεσίας της σε αυτόν. Ειδικότερα, σε περίπτωση όπου ο Επαγγελματίας ακυρώσει μια κράτηση για δεύτερη φορά εντός εξαμήνου για λόγους που δεν συνιστούν επείγουσα ανάγκη ή ανωτέρα βία, η ΜΥΝΤ δύναται να αναστείλει προσωρινά και για διάστημα ενός μήνα το Προφίλ του Επαγγελματία και την παροχή της Υπηρεσίας σε αυτόν, ενώ σε περίπτωση όπου ο Επαγγελματίας ακυρώσει μια κράτηση για λόγους που δεν συνιστούν επείγουσα ανάγκη ή ανωτέρα βία για τρίτη φορά εντός εξαμήνου, η ΜΥΝΤ δύναται να αναστείλει προσωρινά το Προφίλ του Επαγγελματία και την παροχή της Υπηρεσίας σε αυτόν για διάστημα τριών μηνών.

Η αναστολή του Προφίλ του Επαγγελματία και της Υπηρεσίας της ΜΥΝΤ συνεπάγεται ότι ο Επαγγελματίας δεν θα προβάλλεται ως διαθέσιμος μέσω της Εφαρμογής και δεν θα λαμβάνει αιτήματα κράτησης. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η συνέπεια του κάθε Επαγγελματία στην εκπλήρωση των υπηρεσιών του προς τους Πελάτες είναι καίριας σημασίας και θεμέλιο της συνεργασίας τους και για αυτό η ανωτέρω ποινή θεωρείται εύλογη και δίκαιη όπως και το αντίστοιχο δικαίωμα της ΜΥΝΤ.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω ποινή επιβάλλεται για την περίπτωση όπου η μη εμφάνιση του Επαγγελματία δεν τεκμηριώνεται από επείγουσα ανάγκη ή ανωτέρω βία. Η ΜΥΝΤ διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογεί κατά την απόλυτη της κρίση τους λόγους ακύρωσης ή μη εμφάνισης του Επαγγελματία και επιβάλλει στον Επαγγελματία ποινές για τις περιπτώσεις μη εμφάνισης του μόνο όταν προκύπτει επείγουσα ανάγκη ή ανωτέρα βία.

Ο Επαγγελματίας είναι υπεύθυνος για την τεκμηρίωση και απόδειξη των λό9γων επείγουσας ανάγκης και ανωτέρας βίας και εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της ΜΥΝΤ κατά τα ανωτέρω να κάνει δεκτό τον προβαλλόμενο λόγο. Ενδεικτικά λόγοι επείγουσας ανάγκης θεωρούνται οι ιατρικοί λόγοι, η περίπτωση ατυχήματος και άλλοι έκτακτοι και απρόβλεπτοι λόγοι που καθιστούν αδύνατη την εμφάνιση του Επαγγελματία.

Η προηγούμενη κακή και απρεπής συμπεριφορά του Πελάτη αξιολογείται πάντα από τη ΜΥΝΤ στο πλαίσιο του σεβασμού του Επαγγελματία και παρέχει τη δυνατότητα στον Επαγγελματία σε συνεννόηση με τη ΜΥΝΤ να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας του.

Ο Επαγγελματίας με την αποδοχή των Όρων αποδέχεται και την Πολιτική Ακύρωσης και Αλλαγής Όρων που θέτει η ΜΥΝΤ στους Πελάτες και το γεγονός ότι η ΜΥΝΤ σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για την εμφάνιση ή μη του Πελάτη και για την ακύρωση από αυτόν της κράτησης.

Σύμφωνα με την Πολιτική Ακύρωσης και Αλλαγής Όρων που θέτει η ΜΥΝΤ στους Πελάτες, ο Πελάτης δικαιούται να ακυρώσει την κράτηση του χωρίς επιβάρυνση σε διάστημα προ 24 ωρών από την ώρα της κράτησης.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης, ο Επαγγελματίας θα ενημερώνεται με την αποστολή ειδοποίησης απευθείας από την Εφαρμογή.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της κράτησης έχει δικαίωμα να το κάνει τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την ώρα της κράτησης επικοινωνώντας μέσω email στο [email protected] Η ΜΥΝΤ οφείλει να ενημερώσει τον Επαγγελματία. Για τον λόγο αυτό, ο Επαγγελματίας θα ενημερώνεται από την ΜΥΝΤ το συντομότερο για τη νέα ώρα και ημέρα διενέργεια της κράτησης. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Επαγγελματία, η κράτηση θα ακυρώνεται και ισχύουν τα παραπάνω. Η ΜΥΝΤ και στην περίπτωση αυτή δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα του Επαγγελματία και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά.

2.3 Κατάταξη του Επαγγελματία – Βαθμολογία – Σχόλια Πελατών

Μέσω της εφαρμογής οι Πελάτες μπορούν να αναρτούν τις αξιολογήσεις τους για τις Υπηρεσίες Ομορφιάς, Wellness και Fitness από τον Επαγγελματία και να βαθμολογούν αυτόν. Το πλήρες σχόλιο του Πελάτη αναρτάται στην Εφαρμογή και προβάλλεται στο Προφίλ του Επαγγελματία με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των υπολοίπων Χρηστών για τη γνώμη του Πελάτη.

Η αξιολόγηση δύναται να περιλαμβάνει την βαθμολόγηση και την δημοσίευση σχολίων.

Με την αποδοχή των Όρων, ο Επαγγελματίας αποδέχεται την διαδικασία των αξιολογήσεων και σχολίων που αναρτούν οι Πελάτες, την διαδικασία βαθμολόγησης και τις αυτές αξιολογήσεις και βαθμολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών με αρνητικά σχόλια καθώς και το δικαίωμα της ΜΥΝΤ να αναρτά αυτές. Η φόρμα αξιολόγησης των Πελατών έχει τον χαρακτήρα της έρευνας και δεν συνιστά μέσω εμπορικής προώθησης ή υπόδειξης Επαγγελματία.

Τυχόν σχόλια και αξιολογήσεις αποτυπώνουν την προσωπική γνώμη του Πελάτη και η ΜΥΝΤ δεν φέρει καμία ευθύνη τόσο για τις αξιολογήσεις των Πελατών αλλά και για τη βαθμολογία του Επαγγελματία.

Η ΜΥΝΤ από πλευράς της διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει, να αρνηθεί ή να αφαιρέσει αξιολογήσεις και σχόλια κατά τη διακριτική της ευχέρεια καθώς και να καθορίζει κατά την απόλυτη της κρίση τον τρόπο βαθμολόγησης και αξιολόγησης των Επαγγελματιών καθώς το δικαίωμα και να αξιολογεί η ίδια κατά την κρίση της και να παρακολουθεί τη δραστηριότητα του Επαγγελματία μέσω της Εφαρμογής με σκοπό να διασφαλίσει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των Υπηρεσιών Ομορφιάς, Wellness και Fitness. Για τον λόγο αυτό, διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη της κρίση να κατατάσσει τον Επαγγελματία σε επίπεδα, να διαμορφώνει την βαθμολογία του και να τροποποιεί τόσο το επίπεδο όσο και την βαθμολογία του Επαγγελματία μονομερώς και χωρίς καμία ειδοποίηση του καθώς και να αποστέλλει ενημερώσεις στον Επαγγελματία για την καλύτερη χρήση της Εφαρμογής και συμβουλές για την καλύτερη παροχή των Υπηρεσιών Ομορφιάς, Wellness και Fitness από αυτόν. Η κατάταξη σε επίπεδα και η βαθμολογία του Επαγγελματία δεν δύναται να αμφισβητηθούν από αυτόν και καμία αξίωση δεν θεμελιώνεται κατά της ΜΥΝΤ εξαιτίας ή με αφορμή αυτά.

Η βαθμολόγηση των Επαγγελματιών γίνεται σε επιμέρους πεδία στην κλίμακα 1 έως 5, όπου 1 είναι η χαμηλότερη βαθμολογία και 5 η υψηλότερη. Η αρχική βαθμολογία του Επαγγελματία κατά την έναρξη της καταχώρησης του Προφίλ του στην Εφαρμογή αξιολογείται στο ανώτερο επίπεδο 5 (με 5 αστέρια). Η βαθμολογία του Επαγγελματία προκύπτει από τις αξιολογήσεις των Πελατών και η ΜΥΝΤ έχει δικαίωμα να διαμορφώνει, προσαρμόζει την βαθμολογία του Επαγγελματία κατά την κρίση της ανάλογα με τις αξιολογήσεις του από τους Πελάτες και να την αναρτά στην εφαρμογή.

Η MYNT διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποτεδήποτε στοιχεία αξιολόγησης και βαθμολογίας του Επαγγελματία για δικούς της εμπορικούς και στατιστικούς σκοπούς.

3. Πληροφορίες και Δεδομένα που παρέχονται ή δημοσιοποιούνται από τον Επαγγελματία

Ο Επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και τις εν γένει πληροφορίες (εφεξής οι «Πληροφορίες» ή η «Πληροφορία») που παρέχει ή δημοσιεύει στη Εφαρμογή και αναγνωρίζει ότι η ευθύνη για οποιοδήποτε

Πληροφορία που έχει εισαχθεί από τον ίδιο και είναι διαθέσιμη με οποιονδήποτε τρόπο στην Εφαρμογή βαραίνει τον ίδιο.

Ο Επαγγελματίας εγγυάται ότι όλες οι Πληροφορίες:

– είναι και θα συνεχίσουν να είναι απόλυτα αληθείς, έγκυρες και ακριβείς, δεν είναι παραπλανητικές, προσβλητικές, απειλητικές, υβριστικές, συκοφαντικές κακόβουλες,

-δεν περιέχουν πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο υλικό και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών Επαγγελματιών και Πελατών και της Εφαρμογής και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης,

-δεν καταστρατηγούν οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα διαφήμισης, απορρήτου ή περιουσιακό στοιχείο, δεν είναι δόλιες, ή παραβιάζουν οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη διακριτική μεταχείριση και την ψευδή διαφήμιση,

-δεν εμπεριέχουν κανένα ιό υπολογιστών, ιό μακροεντολών, trojans, warms ή οτιδήποτε άλλο το οποίο παρεμβαίνει, διακόπτει ή διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού μέσου και της Εφαρμογής και

– εν γένει δεν δημιουργούν οιασδήποτε μορφής νομικές ευθύνες στη ΜΥΝΤ ή δύναται να προκαλέσουν προβλήματα στην Εφαρμογή και ζημία της ΜΥΝΤ.

Στην περίπτωση που η ΜΥΝΤ κατά την κρίση της θεωρεί ότι οι Πληροφορίες δεν πληρούν τις ανωτέρω εγγυήσεις μπορεί εξ αρχής να αρνηθεί τη χρήση της Εφαρμογής του Επαγγελματία και να αναστείλει ή να διαγράψει άμεσα, χωρίς ειδοποίηση, το Προφίλ του και να παύσει την παροχή της Υπηρεσίας σε αυτόν.

Ο Επαγγελματίας με την αποδοχή των Όρων παρέχει στην ΜΥΝΤ την ανεπιφύλακτη, αμετάκλητη και άνευ ανταλλάγματος άδεια για το σύνολο των Πληροφοριών που δημοσιοποιεί στην Εφαρμογή και αναγνωρίζει ότι η ΜΥΝΤ δύναται να κάνει

ακώλυτη χρήση αυτών συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σωμάτων που σχετίζονται με τις Πληροφορίες και αναγνωρίζει ότι η ΜΥΝΤ έχει το απόλυτο δικαίωμα να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει ή αφαιρέσει οποιοδήποτε τμήμα των Πληροφοριών που δημοσιεύει ο Επαγγελματίας κατά την απόλυτη κρίση της.

4. Εγγυήσεις – Περιορισμός ευθύνης

Η MYNT ενεργεί πάντοτε στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι Όροι και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Για τον λόγο αυτό, η ΜΥΝΤ καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να λαμβάνει διαρκώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για να παρέχει αδιάλειπτα και με τον προσήκοντα τρόπο την Υπηρεσία χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη. Ωστόσο, η ΜΥΝΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση της Εφαρμογής και ιδίως, για τυχόν καθυστερημένη ή μη παράδοση ειδοποιήσεων ή αιτημάτων κράτησης ή άλλων επικοινωνιών μέσω της Εφαρμογής.

Η ΜΥΝΤ μεριμνά εξίσου ώστε η χρήση των τεχνολογιών από αυτήν ή τους εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων διαθέτει την Υπηρεσία να είναι ασφαλής και να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, χωρίς, όμως, να δύναται να παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετικά.

Περαιτέρω, η ΜΥΝΤ δεν παρέχει καμία εγγύηση και για την καταλληλόλητα, αποτελεσματικότητα και επάρκεια της Εφαρμογής αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο ο Πελάτης ή και ο Επαγγελματίας τη χρησιμοποιούν καθώς αυτή (η Εφαρμογή) και η Υπηρεσία παρέχεται στους Επαγγελματίες και τους Πελάτες στη μορφή με την οποία προβάλλεται, με αυτόματο τρόπο και δεν υπάρχει δυνατότητα να παραμετροποιηθεί κατά περίπτωση και σε ad hoc βάση άλλως να εισαχθούν κατά περίπτωση ειδικότερα στοιχεία. Τυχόν αλλαγές στον τρόπο που παρέχεται η Υπηρεσία εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΜΥΝΤ.

Αναφορικά με τη χρήση της εφαρμογής από τους Πελάτες και τους Επαγγελματίας, η MYNT λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέτρα προκειμένου

διασφαλίσει ότι οι Πελάτες και οι Επαγγελματίες συμμορφώνονται με Όρους και την κείμενη νομοθεσία. Η ΜΥΝΤ, όμως, δεν έχει καμία γενική και βάση νόμου υποχρέωση να ελέγχει τις πληροφορίες που οι Πελάτες και οι Επαγγελματίες δημοσιοποιούν στην Εφαρμογή, τυχόν νόμιμη και εξουσιοδοτημένη χρήση της Εφαρμογής από τρίτα πρόσωπα που φέρεται να ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό Πελατών ή Επαγγελματιών ούτε να ελέγχει και να αναζητά γεγονότα ή περιστάσεις που υποδεικνύουν άλλως συνιστούν παράνομες ή αντισυμβατικές δραστηριότητες καθώς και την τήρηση εκ μέρους των Επαγγελματιών και των Πελατών κατά τη μεταξύ τους συναλλαγή της φορολογικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας, και κάθε είδους άλλους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες.

Συνεπώς και σύμφωνα με τα παραπάνω:

-Η ΜΥΝΤ δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων ως προς την πραγματοποίηση κρατήσεων, ούτε ότι η Εφαρμογή ή η Υπηρεσία θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή προσδοκίες του Επαγγελματία σχετικά με την ανάπτυξη της δραστηριότητάς του μέσω της χρήσης της και σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την πραγματοποίηση κρατήσεων από τους Πελάτες και η ΜΥΝΤ δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά.

– Η ΜΥΝΤ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την επιλογή του Πελάτη η οποία είναι προσωπική, για την εμφάνιση ή μη του Πελάτη στο καθορισμένο ραντεβού και για την εν γένει εκπλήρωση της σύμβασης με τον Πελάτη καθώς και για τις αξιολογήσεις των Πελατών και τη Βαθμολογία του Επαγγελματία κατά τα ανωτέρω.

-Η ΜΥΝΤ δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ποιότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών και των επικοινωνιών και συνομιλιών που δημοσιεύονται στην Εφαρμογή ή ανταλλάσσονται ή μεταδίδονται μέσω της Εφαρμογής. Η χρήση ή/και δημοσιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένου ή επικοινωνίας μέσω της Εφαρμογής γίνεται με ευθύνη του Επαγγελματία και του Πελάτη αντίστοιχα και είναι πιθανό οι πληροφορίες αυτές περιέχουν ανακρίβειες και λάθη λόγω ανθρώπινου ή ηλεκτρονικού σφάλματος ή παρέμβασης.

Ε-mails, ειδοποιήσεις ή άλλες επικοινωνίες που αποστέλλονται αυτόματα ως αποτέλεσμα της δημοσίευσης πληροφοριών από Επαγγελματία ή τον Πελάτη π.χ. η αποστολή ειδοποιήσεων για αιτήματα κράτησης δεν υπόκεινται σε έλεγχο της ΜΥΝΤ. Αυτά αποστέλλονται αυτόματα χωρίς τον προηγούμενο έλεγχο και επεξεργασία και συνεπώς, η ΜΥΝΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή κάθε είδους αστοχίες και προβλήματα συνδέονται με e-mails, ειδοποιήσεις ή άλλες επικοινωνίες που εμπεριέχουν λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες, πλαστογραφία, παραποίηση ή που εμπεριέχουν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, συκοφαντική δυσφήμιση ή δόλια συμπεριφορά.

Γενικά, η MYNT ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλη ευθύνη φέρει έναντι του Πελάτη και του Επαγγελματία ή/και οποιουδήποτε τρίτου σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση ή με αφορμή τη χρήση ή την αδυναμία ή παύση της χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης της Εφαρμογής είτε από τη σύμβαση του Επαγγελματία με τον Πελάτη, υποστεί απώλεια, ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική ή θετική, οικονομική ή ηθική, συμπεριλαμβανομένης κάθε ζημίας και απώλειας ως προς τα κέρδη, την επιχείρησή, τα εισοδήματά και τη φήμη. Σε κάθε περίπτωση ρητά συμφωνείται ότι η MYNT ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της.

5. Εγγυήσεις και άλλες Υποχρεώσεις Επαγγελματία

Ο Επαγγελματίας δηλώνει και εγγυάται ότι:

α) ότι τηρεί και συμμορφώνεται με τη σχετική με το επάγγελμά του νομοθεσία και έχει λάβει κάθε απαραίτητη νόμιμη άδεια, πιστοποιητικό ή πτυχίο και κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και έχει όλα τα προσόντα και τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του,

β) ενεργεί για λογαριασμό του εαυτού του και δεν εκπροσωπεί ή/και δρα εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή οντότητας,

γ) τα στοιχεία που δημοσιοποιεί και οι σχετικές με τα προσόντα του παρεχόμενες πληροφορίες και πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα είναι αληθή, έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να κάνει χρήση αυτών και θα παρέχει στη ΜΥΝΤ κάθε περαιτέρω

πληροφορία ή/και πιστοποιητικό/αποδεικτικό έγγραφο του ζητηθεί για τον σκοπό αυτό,

δ) θα συνδράμει σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και με την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών, εγγράφων και εξουσιοδοτήσεων στην περίπτωση που αυτό του ζητηθεί από τη ΜΥΝΤ σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης με τρίτους σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών του.

Περαιτέρω ο Επαγγελματίας δεσμεύεται ότι:

α) δεν θα παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της Εφαρμογής και των συσχετιζόμενων με αυτήν υπηρεσιών – συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα ή σε διακομιστή στον οποίο δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης,

β) δεν θα αντιγράψει, αναπαράξει, αναδημοσιεύσει μετατρέψει, διανέμει ή εμφανίσει δημόσια, αποσυμπιλήσει, αποσυναρμολογήσει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, μεταφέρει ή οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, με εξαίρεση το περιεχόμενο που αφορά τον ίδιο, από την Εφαρμογή χωρίς έγγραφη άδεια της ΜΥΝΤ,

γ) δεν θα χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή με τρόπο που αντιτίθεται στους Όρους και για γενικώς για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους η Εφαρμογή διατίθεται και ιδίως, για να μεταδώσει ή καταχωρήσει συκοφαντικό, προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει κάθε είδους ζημία στην Εφαρμογή και σε τρίτα πρόσωπα.

δ) δεν θα αναρτά παροχή των Υπηρεσιών Ομορφιάς, Wellness και Fitness o ίδιος ή οι συγγενείς του Α’ βαθμού και δεν θα προβάλλεται με οποιονδήποτε τρόπο για τις υπηρεσίες του σε ίδια ή παρόμοια Ιστοσελίδα ή εφαρμογή.

Τέλος, Ο Επαγγελματίας δεσμεύεται να μην παρέχει τις υπηρεσίες του στους Πελάτες παρακάμπτοντας τη χρήση της Εφαρμογής και για τον λόγο αυτό δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία αποκτά από την Εφαρμογή για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέραν της συνεννοήσεως για την παροχή των Υπηρεσιών Ομορφιάς, Wellness και Fitness στον Πελάτη και δεν θα επικοινωνεί σε καμία

περίπτωση ή με οποιονδήποτε τρόπο με τους Πελάτες εκτός της Εφαρμογής και χωρίς τη διαμεσολάβηση της ΜΥΝΤ.

6. Άλλα Δικαιώματα της ΜΥΝΤ

Η ΜΥΝΤ διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει ή να διακόψει μερικώς ή ολικώς, προσωρινά ή οριστικά, την Εφαρμογή και την Υπηρεσία της με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Επαγγελματία και ο Επαγγελματίας αποδέχεται πως ο ίδιος ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διατηρεί έναντι της ΜΥΝΤ οποιαδήποτε αξίωση για οποιαδήποτε τυχόν μετατροπή ή διακοπή της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας.

Ιδίως στην περίπτωση που η λειτουργία της Εφαρμογής περιορίζεται, μειώνεται ή εμποδίζεται λόγω κάποιου νόμου ή γεγονότος εκτός του ελέγχου της ΜΥΝΤ, η ΜΥΝΤ διατηρεί το δικαίωμα να την τερματίσει αυτή μερικώς ή ολικώς.

Η ΜΥΝΤ έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους και για τον σκοπό αυτό θα ενημερώσει τον Επαγγελματία για την τελευταία ημερομηνία αλλαγής. Εάν ο Επαγγελματίας δεν συμφωνεί με την αλλαγή των Όρων θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή της. Μετά την αλλαγή των Όρων, η συνέχιση της χρήσης της Εφαρμογής από τον Επαγγελματία συνεπάγεται την αποδοχή τους.

Η ΜΥΝΤ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τρίτα πρόσωπα της απολύτου επιλογής της για την εκπλήρωση των κάθε είδους υποχρεώσεων της.

7. Προνόμια του Επαγγελματία

Μέσω της Εφαρμογής ο Επαγγελματίας εντάσσεται σε ένα δίκτυο Επαγγελματιών και γίνεται μέρος αυτού απολαμβάνοντας την προβολή του μέσα από την ένταξη του σε αυτό, ενώ παράλληλα ενεργεί αυτόνομα και είναι ανεξάρτητος ως προς την παροχή των υπηρεσιών του. Συνεπώς, έχει δικαίωμα να καθορίζει ελεύθερα και ανεξάρτητα τον επαγγελματικό του χρόνο και πρόγραμμα και έχει τη δυνατότητα να συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του ως ανεξάρτητος επαγγελματίας σε πελάτες – τρίτους παράλληλα με τους Πελάτες που πραγματοποιούν κράτηση των υπηρεσιών του μέσω της Εφαρμογής.

Μέσω της εφαρμογής οι Επαγγελματίες αποκτούν πρόσβαση και προβολή σε απροσδιόριστο αριθμό Πελατών και δίνεται σε αυτούς η δυνατότητα να διακριθούν για την παροχή των υπηρεσιών τους και έτσι, να επιλέγονται κάθε φορά από Πελάτες που τους έχουν εντάξει στην προτίμηση τους και στην κατηγορία «Αγαπημένοι». Κάθε Επαγγελματίας προβάλλεται στην αρχή της ένταξης του στην Εφαρμογή με 5 αστέρια και λαμβάνει την υψηλότερη βαθμολογία και άρα έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει την υψηλή βαθμολογία του.

Ο Επαγγελματίας, επιπλέον, μέσω της εφαρμογής απολαμβάνει και τις υπηρεσίας διαφήμισης, προώθησης και δικτύωσης που του παρέχει η ΜΥΝΤ, ενώ σε κάθε περίπτωση αποκτά το πλεονέκτημα της προβολής του μέσα από την προβολή και τη διαφήμιση που διασφαλίζει η ΜΥΝΤ για την προώθηση της εφαρμογής. Για τον σκοπό αυτό, η ΜΥΝΤ επιλέγει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τη διαφημιστική καμπάνια για την προώθηση της Εφαρμογής και των Επαγγελματιών και οι Επαγγελματίες αποκτούν την δυνατότητα προβολής τους σε μέσα μαζικής ενημέρωσης μεγάλης προβολής (π.χ. Ιστοσελίδες, περιοδικά κ.α.).

Η ένταξη του Επαγγελματία στο δίκτυο των συνεργατών της ΜΥΝΤ του δίνει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου του από τις οποίες μπορεί να προμηθεύεται εξοπλισμό για την παροχή των υπηρεσιών του σε προνομιακές τιμές ή με την παροχή άλλων προνομίων (πχ. Δωρεάν προϊόντα).

Περαιτέρω, μέσω της ΜΥΝΤ οι Επαγγελματίες αποκτούν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε άλλες διοργανώσεις (show) και άρα αποκτούν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την εμπειρία κάθε τέτοιας συμμετοχής.

8. Πνευματικά Δικαιώματα

Η MYNT είναι ο πνευματικός δημιουργός και νόμιμος κάτοχος και διαχειριστής και κατέχει και διατηρεί στην κατοχή και ιδιοκτησία της όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα (α) στην Εφαρμογή και στην Υπηρεσία της, στις λειτουργίες και στα χαρακτηριστικά της (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: των Λογισμικών της, προγραμμάτων της, της φιλοσοφίας, μεθοδολογίας και τεχνικής με τις οποίες αυτές έχει σχεδιαστεί, του μοντέλο, των αλγορίθμους, πληροφοριών και

υλικών της, της τεχνογνωσίας αναφορικά με την Εφαρμογή, την Υπηρεσία και των Λογισμικών της, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων, παραμετροποιήσεων της Υπηρεσίας και των Λογισμικών της, παράγωγων λειτουργιών τους, (β) στο διαχειριστικό εργαλείο προς τους Επαγγελματίες και τους Πελάτες, (γ) στην εμπορική ονομασία MYNT και MYNT: Beauty and Wellness On Demand, στο εμπορικό σήμα MYNT και MYNT: Beauty and Wellness On Demand και στο δικτυακό τόπο themyntapp.com και στα παράγωγα, σύνθετα, ομόηχα ή παρόμοια τους (δ) σε οποιαδήποτε άλλα λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικούς τίτλους, εμπορικά μυστικά, πατέντες και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με την Εφαρμογή, την Υπηρεσία και τις λειτουργίες τα οποία καθίστανται γνωστά στον Επαγγελματία μέσω της εφαρμογής.

Η MYNT παραχωρεί στον Πελάτη και τον Επαγγελματία μόνο το δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας και των λοιπών Υπηρεσιών σύμφωνα με τους Όρους.

Όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στην Εφαρμογή, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ, και το λογισμικό είναι ιδιοκτησία της MYNT εκτός από τις προσωπικές πληροφορίες του Επαγγελματία οι οποίες τυγχάνουν ιδιοκτησίας αυτού με εξαίρεση τις αξιολογήσεις.

Το λογισμικό, που διατίθεται στην Εφαρμογή, είναι πνευματικά κατοχυρωμένο και ανήκει αποκλειστικά στη ΜΥΝΤ όπως και κάθε είδους δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που γεννώνται κατά την παρουσίαση, επιλογή, συλλογή, διάταξη και συγκέντρωση όλου του περιεχομένου της Εφαρμογής και η ΜΥΝΤ η μόνη που δικαιούται να διαχειρίζεται και λειτουργεί αυτήν και να παρέχει κάθε άδεια για την περαιτέρω χρήση της από τρίτους.

Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή/και του λογισμικού που αντιβαίνει στους Όρους καθώς και η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, επανέκδοση, παρουσίαση ή εκτέλεση του περιεχομένου του Εφαρμογής απαγορεύεται, εκτός εάν ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται.

9. Εμπιστευτικότητα -Προσωπικά Δεδομένα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας αλλά και μετά τη λήξη της, ο Επαγγελματίας οφείλει να τηρεί αυστηρά εμπιστευτικές οποιεσδήποτε πληροφορίες λαμβάνει, καθώς επίσης να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση προς τρίτους οποιουδήποτε στοιχείου περιέρχεται στην αντίληψή του σε σχέση με την παρούσα συνεργασία, καθώς και γενικότερα στοιχείων που αφορούν εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία, οικονομικές και λοιπές δραστηριότητες της ΜΥΝΤ και αναλαμβάνει να επιβάλει την ως άνω υποχρέωση εμπιστευτικότητα των παραπάνω όρων σε κάθε τρίτο πρόσωπο.

Αμφότερα τα μέρη αναγνωρίζουν ότι στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ανταλλάσσουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Για τον λόγο αυτό οι όροι προσωπικά δεδομένα, επεξεργασία, υπεύθυνος επεξεργασίας, εκτελών την επεξεργασία, υποκείμενο των δεδομένων, αίτημα υποκειμένου των δεδομένων, συμβάν παραβίασης προσωπικών δεδομένων και εποπτική αρχή έχουν την ίδια σημασία που αποδίδεται στο νόμο 4614/2019 και στον Κανονισμό ΕΕ 679/2016.

Έκαστο των μερών αποτελεί ανεξάρτητο υπεύθυνο επεξεργασίας και δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών και την ασφάλεια των κάθε είδους προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων που έρχονται εις γνώση τους στο πλαίσιο της εκτέλεσης της παρούσας, καθώς και ότι έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ταυτόχρονα κάθε μέρος αποδέχεται και εγγυάται ότι οι πάσης φύσεως προσωπικές πληροφορίες, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέρχονται σε γνώση και κατοχή του ή / και των υπαλλήλων του στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού 2016/679 και το εκάστοτε ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή της Υπηρεσίας και στο πλαίσιο του παρόντος. Βάσει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων συνιστά η εκπλήρωση σύμβασης κατά το αρ. 6 παρ.Β του Κανονισμού 2016/679, η εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης όπου αυτό προβλέπεται

από το νόμο και η επιδίωξη εννόμου συμφέροντος κατά το αρ. 6 παρ.Β και στ του Κανονισμού 2016/679.

Η ΜΥΝΤ και ο Επαγγελματίας δεσμεύονται ότι θα τηρούν εμπιστευτικά και δεν θα αποκαλύπτουν, κοινοποιούν, αντιγράφουν ή παρέχουν πρόσβαση σε οποιονδήποτε τρίτο τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που λαμβάνουν γνώση και συλλέγονται στο πλαίσιο και με αφορμή την παρούσα σύμβαση με την επιφύλαξη περιπτώσεων που η κοινοποίηση είναι υποχρεωτική λόγω εντολής ή διαταγής από εισαγγελική ή αστυνομική ή δικαστική αρχή ή επιβάλλεται από νομοθετική διάταξη ή απαιτείται για την εκπλήρωση της παρούσας σύμβασης ή επιβάλλεται από κανονιστική υποχρέωση και η γνωστοποίηση έχει κοινοποιηθεί στο υποκείμενο των δεδομένων και εγγυώνται, περαιτέρω, ότι δεν διατηρούν και δεν επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται ανωτέρω.

10. Διαφορές

Εάν ο Επαγγελματίας εμπλακεί σε διαφορά με κάποιον Πελάτη, θα πρέπει να προσπαθήσει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με τον Πελάτη και να ενημερώσει τη ΜΥΝΤ σχετικά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής.

Η ΜΥΝΤ, κατά την αποκλειστική της κρίση και διακριτική ευχέρεια, και χωρίς καμία νομική υποχρέωση, δύναται να εξετάσει οποιεσδήποτε καταγγελίες και παράπονα έχουν υποβληθεί από τον Επαγγελματία ή τον Πελάτη.

Σε περίπτωση καταγγελιών ή παραπόνων, η ΜΥΝΤ δύναται να αποφασίσει:

α) να αναστείλει τη χρήση της Εφαρμογής της προς τον Επαγγελματία ή/και τον Πελάτη για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται από την απόλυτη κρίση της,

β) να διακόψει οριστικά τη χρήση της Εφαρμογής προς τον Επαγγελματία ή/και τον Πελάτη και θα τους διαγράψει οριστικά.

Η ΜΥΝΤ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αξιώσεις που προκύπτουν από ή οι οποίες σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ

Επαγγελματία και Πελάτη και έχει το δικαίωμα να αξιώσει η ίδια αποζημίωση για ζημίες ή για απώλειες που τυχόν θα υποστεί λόγω των διαφωνιών ή καταγγελιών ή παραπόνων. Σε κάθε περίπτωση ο Επαγγελματίας υποχρεούται να ενημερώσει τη ΜΥΝΤ και να κοινοποιήσει σε αυτήν τυχόν απρεπείς ή παράνομες συμπεριφορές του Πελάτη και παρόμοια περιστατικά.

11. Αναστολή – Διακοπή και τερματισμός λειτουργίας

Η λειτουργία της εφαρμογής εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΜΥΝΤ η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την παροχή της Υπηρεσίας της και τη λειτουργία της Εφαρμογής κατά την απόλυτη κρίση της και χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ειδοποιήσει προς τούτο τον Επαγγελματία. Η ΜΥΝΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της εφαρμογής της κατά τα ανωτέρω.

Η ΜΥΝΤ διατηρεί το δικαίωμα να παύσει ή να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την Υπηρεσία που προσφέρει στον Επαγγελματία και να διαγράψει το Προφίλ του, εάν αυτό κρίνει πως είναι σκόπιμο και ενδεικτικά όταν:

verifyα) ο Επαγγελματίας δεν προσκομίζει τα απαραίτητα έγγραφα και βεβαιώσεις που σχετίζονται με τη νόμιμη και ορθή παροχή των υπηρεσιών του ή δεν αποδέχεται τους Όρους και τον ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ,

β) ο Επαγγελματίας κατά την κρίση της ΜΥΝΤ παραβίασε κάποιον Ορο ή παρείχε την Υπηρεσίας Ομορφιάς, Wellness και Fitness με παράνομο και αντισυμβατικό τρόπο,

γ) δεν πληροί τα υψηλής ποιότητας πρότυπα που έχει θέσει η ΜΥΝΤ για τους Επαγγελματίες και ιδίως όταν ο Επαγγελματίας έχει λάβει αρνητικές αξιολογήσεις, ήτοι με βαθμολογία 1 έως 3 ή/και έχει λάβει σημαντικά παράπονα από τους Πελάτες, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% επί των συνολικών αξιολογήσεων που είναι καταχωρημένες από τους Πελάτες και των συνολικών παραπόνων που είναι τυχόν έχουν έρθει σε γνώση της ΜΥΝΤ,

δ) σε περίπτωση περιστατικού Μη Εμφάνισης ή ακύρωσης κράτησης, για λόγους που δεν συνιστούν επείγουσα ανάγκη ή ανωτέρα βία σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω.

12. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι – Newsletter

Η Εφαρμογή ενδέχεται να παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε Ιστοσελίδες ή άλλες εφαρμογές τρίτων. Η ΜΥΝΤ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα μπορεί να παραπέμπει η Εφαρμογή και συνεπώς, η χρήση και η επίσκεψη τους δεν συνιστά ευθύνη της ΜΥΝΤ. Για τις ιστοσελίδες τρίτων ή άλλες εφαρμογές η ΜΥΝΤ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες τους ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Μέσω της Εφαρμογής, ο Επαγγελματίας μπορεί να λαμβάνει τα newsletters της Εφαρμογής τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της. Η υπηρεσία παρέχεται στον Επαγγελματία με την «αποδοχή» και πατώντας το σχετικό κουμπί. Έτσι, ο Επαγγελματίας αποδέχεται να λαμβάνει ενημερώσεις και διαφημιστικά μηνύματα, ενώ σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωμα διαγραφής από τη σχετική υπηρεσία απευθυνόμενος στη ΜΥΝΤ με σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Η ΜΥΝΤ θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο εντός 48 ωρών.

Η χρήση των κάθε είδους social media (Instagram, Facebook κ.α.) και η αλληλεπίδραση του Επαγγελματία με αυτά υπόκειται στους παρόντες Όρους.

13.Τελικές διατάξεις

Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης ακυρότητας ενός από τους παρόντες Όρους δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων.

Ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι εάν η ΜΥΝΤ δεν ασκήσει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους Όρους ή το οποίο έχει στη διάθεσή της η ΜΥΝΤ βάσει νόμου, αυτό δεν θα θεωρείται ως παραίτησή της από τα δικαιώματά της και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση της.

Η αποδοχή των Όρων εγκαθιδρύει τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΜΥΝΤ και του Επαγγελματία και αντικαθιστά οποιοσδήποτε πρότερους διακανονισμούς, δηλώσεις, ανακοινώσεις ή συμφωνίες γραπτές ή προφορικές. Η συμφωνία αυτή εξακολουθεί να εφαρμόζεται για όσο καιρό ο Επαγγελματίας επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας αλλά και μετά την παύση οποιασδήποτε της χρήσης εκ μέρους του Επαγγελματία για τη ρύθμιση των ζητημάτων που προέκυψαν όσο ο Επαγγελματίας έκανε χρήση της Εφαρμογής και με αφορμή αυτήν.

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή εν γένει επικοινωνία με τη ΜΥΝΤ, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνευθεί, ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση εργασίας, κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας ή προμήθειας μεταξύ των μερών.

Με εξαίρεση τις διατάξεις στις οποίες αναφέρεται, οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί ή να εφαρμόσει τους όρους αυτής.

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από τους Όρους και την παροχή της Υπηρεσίας θα επιλύεται με διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά εισέρχεται σε διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική πριν η υπόθεση παραπεμφθεί στα δικαστήρια.