Πολιτική Απορρήτου

Share this

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η MYNT APP μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία κατανοεί πλήρως τη σημασία προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Η πολιτική αυτή σχετίζεται με όλους εσάς που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μέσω της εφαρμογής του Mynt στο App Store όσο και στο Google Play (εφεξής η «Εφαρμογή»). Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ μόνο για την εφαρμογή του Mynt και καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών και Επαγγελματιών που συλλέγονται από την MYNT κατά την χρήση της Εφαρμογής και των υπηρεσιών της.

Η ακόλουθη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, συμμορφούμενοι με τις αυστηρές απαιτήσεις του Ελληνικού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων και τις απαιτήσεις του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, μπορείτε να παύσετε την χρήση Εφαρμογής μας, να προχωρήσετε στην διαδικασία εγγραφής και την δημιουργία λογαριασμού.

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η MYNT APP μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με έδρα την οδό Λόφος Έντισον αρ. 7, Παλλήνη, Αττική (εφεξής η «MYNT»).

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Mynt είναι τα εξής:

 • Ταχυδρομική διεύθυνση: Λόφος Έντισον αρ. 7
 • Τηλέφωνο: σταθερό: 2112346460
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας και να μας θέσετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Με τη χρήση του όρου «Προσωπικά δεδομένα» στη παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων νοούνται πληροφορίες που σας αφορούν και μας επιτρέπουν να σας ταυτοποιήσουμε, απευθείας ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που μπορεί να διαθέτουμε.

Η MYNT συλλέγει μόνο όσα προσωπικά δεδομένα κρίνονται αναγκαία και πρόσφορα με σκοπό να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και για την λειτουργία της Εφαρμογής

Η MYNT συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα κάθε φορά που αλληλεπιδράτε με την Εφαρμογή και κυρίως όταν εγγράφεστε για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας. όταν εγγράφεστε στο newsletter, όταν υποβάλλετε αιτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην Εφαρμογή, όταν επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω email είτε τηλεφωνικά.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:

Προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται κατά την εγγραφή ενός Χρήστη στην Εφαρμογή και κατά την δημιουργία Προφίλ για τον Επαγγελματία. μετά την εγγραφή σας και την δημιουργία Προφίλ, τα παραπάνω στοιχεία λογαριασμού / προφίλ είναι δυνατό να προβάλλονται/ τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση από εσάς με χρήση του προσωπικού σας κωδικού πρόσβασης ή κατόπιν επικοινωνίας με την MYNT.

Πληροφορίες λογαριασμού και προφίλ, όπως όνομα Χρήστη, φωτογραφία και άλλα αναγνωριστικά ή διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σας στην Εφαρμογή καθώς και πληροφορίες κρατήσεων που έχετε πραγματοποιήσει μέσω της Εφαρμογής, ιστορικό κρατήσεων και Επαγγελματιών που επιλέχθηκαν στην κατηγορία «Αγαπημένοι» από εσάς καθώς και πληροφορίες που αφορούν το «Ημερολόγιο» του Επαγγελματία, όπως το αναρτά ο ίδιος στην Εφαρμογή.

Πληροφορίες σύνδεσης και πλοήγησης. Πληροφορίες σύνδεσης και πλοήγησης και αλληλεπίδρασης με την Εφαρμογή συλλέγονται αυτόματα με σκοπό να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της Εφαρμογής και των υπηρεσιών που παρέχουμε σε εσάς και να βελτιώσουμε την online εμπειρία των Χρηστών και των Επαγγελματιών. Σε συμμόρφωση με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679, η Εφαρμογή συλλέγει μια σειρά δεδομένων και πληροφοριών γενικού χαρακτήρα σε κάθε πρόσβαση του Χρήστη και του Επαγγελματία, τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά σε αρχεία καταγραφής ενός διακομιστή. Το αρχείο καταγραφής δημιουργείται ως μέρος της αυτόματης καταγραφής που πραγματοποιείται από το ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατή η συλλογή των ακόλουθων δεδομένων:

Συλλογή δεδομένων Σύνδεσης: Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να περιηγηθείτε και για να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή (όπως το λειτουργικό σύστημα, την διεύθυνση IP, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, τον διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείται, τη συνιστώμενη τοποθεσία της διεύθυνσης IP, τον πάροχο της υπηρεσίας διαδικτύου που χρησιμοποιείτε).

Συλλογή Δεδομένων Πλοήγησης: Όταν κάνετε χρήση της Εφαρμογής μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως πληροφορίες αναφορικά με κρατήσεις που πραγματοποιείτε ως Χρήστης μέσω της Εφαρμογής και πληροφορίες Επαγγελματιών που επιλέχθηκαν από εσάς στην κατηγορία «Αγαπημένοι» από εσάς καθώς και πληροφορίες που αφορούν το «Ημερολόγιο» του Επαγγελματία, όπως το αναρτά ο ίδιος στην Εφαρμογή.

Γενικά, οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται με τη χρήση ψηφιακών αναγνωριστικών, όπως ο αριθμός της συσκευής σας, ορισμένα cookies του προγράμματος περιήγησης ή η διεύθυνση IP σας.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), εάν διαπιστωθούν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

-Πληροφορίες Τοποθεσίας όπως Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη, Χώρα, Γεωγραφικό μήκος, Γεωγραφικό πλάτος. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας και για την διενέργεια κράτησης.

-Πληροφορίες πληρωμής. Η MYNT συλλέγει τα απαραίτητα δεδομένα για την έκδοση παραστατικού για την παροχή των υπηρεσιών της. Ωστόσο, δεν τηρούνται στοιχεία πληρωμής και πιστωτικών καρτών από την MYNT.

-Βαθμολογίες και Σχόλια. Οι Χρήστες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν σχόλια, κριτικές και βαθμολογίες μέσω του λογαριασμού τους βάσει των Όρων Χρήσης της Εφαρμογής. Το υλικό αυτό των Χρηστών μπορεί (α) να αναρτηθεί στην Εφαρμογή, (β) να χρησιμοποιηθεί και να τοποθετηθεί (πλήρως ή εν μέρει) από την MYNT σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, newsletters, πλατφόρμες ειδικών προωθητικών ενεργειών, εφαρμογές και άλλα δίκτυα που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από την MYNT. Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω υλικό δεν θα συμπεριλαμβάνει τυχόν προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, ενώ με τον Χρήστη θα συνδέεται μόνο με το μικρό του όνομα προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του. Στην περίπτωση που ένας Χρήστης δεν επιθυμεί καμία δημοσίευση ή αναπαραγωγή τέτοιου υλικού δεν θα πρέπει να κάνει χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

-Διασύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων. μέσω της Εφαρμογής, ο Χρήστης / Επαγγελματίας δύναται να έχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών όπως ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης σαν το facebook, το instagram και το twitter. Σε κάθε περίπτωση που ο Χρήστης / Επαγγελματίας κάνει χρήση της ιστοσελίδων τρίτων λαμβάνει χώρα ανταλλαγή πληροφοριών με τις εν λόγω ιστοσελίδες και οι πληροφορίες που μοιράζεται θα διέπονται από τις εκάστοτε πολιτικές απορρήτου τους. Ο Χρήστης / Επαγγελματίας καλείται να τροποποιεί τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού του στις ιστοσελίδες αυτές απευθείας. Η MYNT δεν ελέγχει τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις δράσεις των εν λόγω τρίτων.

-Καταγραφή κλήσεων και Επικοινωνιών. Η MYNT έχει το δικαίωμα να ηχογραφεί τις τηλεφωνικές κλήσεις από και προς το τηλεφωνικό της κέντρο, να τηρεί αρχείο των επικοινωνιών (chat) που λαμβάνουν χώρα μέσω της Εφαρμογής μεταξύ Χρήστη και Επαγγελματία και αρχείο των επικοινωνιών που συλλέγονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας προκειμένου να διασφαλίζει την καλύτερη ποιότητα της επικοινωνίας και των υπηρεσιών που παρέχει καθώς και για την επίλυση τυχόν ζητημάτων που προκύπτουν από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι Χρήστες της. Οι επικοινωνίες μέσω της Εφαρμογής καταγράφονται και τα δεδομένα συλλέγονται προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απόδειξης της επικοινωνίας που έλαβε χώρα σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις.

-Δεδομένα με την εγγραφή σε newsletter. Έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε στην Εφαρμογή για να λαμβάνετε ενημερώσεις από το ενημερωτικό μας δελτίο για προωθητικές ενέργειες, προσφορές, και για την αποστολή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων θα λαμβάνεται κατά κατόπιν συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για ενημερωτικά δελτία και προωθητικά μηνύματα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, δηλαδή παρέχεται προαιρετικά, και είναι σύννομη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679.

-Στοιχεία Βιογραφικού Επαγγελματιών. Πριν από την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στην Εφαρμογή οι Επαγγελματίες κοινοποιούν και η MYNT συλλέγει τα απαιτούμενα στοιχεία εγγραφής τους δηλαδή όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση και στοιχεία και πληροφορίες επαγγελματικής κατάρτισης. Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται από τον Επαγγελματία στην MYNT με σκοπό την ένταξη του Επαγγελματία στην Εφαρμογή και την παροχή των Υπηρεσιών του Mynt και την κατάταξη του σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της Εφαρμογής.

Νόµιµη βάση Επεξεργασίας και Σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόµαστε ταπροσωπικά σας δεδοµένα

Η MYNT επεξεργάζεται τα δεδοµένα σας προσωπικού χαρακτήρα µόνο όταν ο νόµος, µας το επιτρέπει και όταν αυτό είναι αναγκαίο. Γενικά, επεξεργαζόµαστε τα δεδοµένα σας προσωπικού χαρακτήρα µόνο:

 • όταν πρέπει να εκτελέσουµε την µεταξύ µας σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του Κανονισµού της ΕΕ 2016/679. (Προσωπικά Δεδοµένα Επικοινωνίας, Προσωπικά Δεδοµένα Τοποθεσίας, Δεδοµένα Βιογραφικού, Προσωπικά Δεδοµένα Λογαριασµού και Προφίλ, Προσωπικά Δεδοµένα Σύνδεσης και Πλοήγησης)
 • όταν είναι απαραίτητο για τα έννοµα συµφέροντά µας (ή τα συµφέροντα τρίτου) και τα συµφέροντά σας σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του Κανονισµού της ΕΕ 2016/679. (Προσωπικά Δεδοµένα Τοποθεσίας, Δεδοµένα Βιογραφικού, Προσωπικά Δεδοµένα Λογαριασµού και Προφίλ, Προσωπικά Δεδοµένα Σύνδεσης και Πλοήγησης, Δεδοµένα Κλήσεων και Επικοινωνιών).
 • όταν πρέπει να συµµορφωθούµε προς µια νοµική ή κανονιστική υποχρέωση σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ του Κανονισµού της ΕΕ 2016/679. Προσωπικά Δεδοµένα Επικοινωνίας, Προσωπικά Δεδοµένα Τοποθεσίας, Δεδοµένα Βιογραφικού, Προσωπικά Δεδοµένα Λογαριασµού και Προφίλ,Προσωπικά Δεδοµένα Σύνδεσης και Πλοήγησης)
 • όταν µας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας να το κάνουµε σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του Κανονισµού της ΕΕ 2016/679. (Προσωπικά Δεδοµένα Newsletter)

Kύριοι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζοµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα είναι:

 • Διαχείριση δεδοµένων σύνδεσης, πλοήγησης και της εγγραφής στην Εφαρµογή. Η σύνδεση, πλοήγηση και η δηµιουργία Λογαριασµού Χρήστη / Προφίλ συνεπάγεται την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων που µας έχετε δώσει καθώς και των στοιχείων σύνδεσης και πλοήγησής σας στην Εφαρµογή όπως π.χ. η διεύθυνση IP ή τα στοιχεία συσκευής µέσω της οποίας συνδεθήκατα, τους Επαγγελµατίες που προβλήθηκαν ή προστέθηκαν από εσάς στο καλάθι «Αγαποηµένοι», τις ενότητες της Εφαρµογής που επισκεφτήκατε, ιστορικό κρατήσεων και Ηµερολόγιο των Επαγγελµατιών. H επεξεργασία των εν λόγω δεδοµένων γίνεται µε σκοπό να σας παρέχουµε πρόσβαση στις υπηρεσίες µας, για την άνετη χρήση της Εφαρµογής καθώς και την ασφάλεια του συστήµατος.
 • Διαχείριση και εκτέλεση συµβάσεων. Χρησιµοποιούµε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να εκτελέσουµε την µεταξύ µας σύµβαση και ολοκληρώσουµε την κράτηση σας και οτιδήποτε αφορά την εκτέλεση της.
 • Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της Εφαρµογής, των υπηρεσιών της και των σχέσεων µε τους Χρήστες και τους Επαγγελµατίες. Για την επιδίωξη του νοµίµου συµφέροντος µας και για να µπορέσουµε να βελτιώσουµε τις υπηρεσίες µας, να αξιολογήσουµε τον τρόπο που οι Χρήστες και οι Επαγγελµατίες αλληλεπιδρούν µε την Εφαρµογή, να αναπτύξουµε την επιχείρηση µας, να προσαρµόσουµε την επικοινωνία µας µε σας σύµφωνα µε τις προτιµήσεις και τη συµπεριφορά σας και για να σας παρέχουµε την καλύτερη δυνατή, εξατοµικευµένη εµπειρία, συλλέγουµε και επεξεργαζόµαστε και ενδέχεται να αναλύσουµε και να συνδυάσουµε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται µε τα δεδοµένα Λογαριασµού σας και του Προφίλ σας, τα δεδοµένα πλοήγησης και κάθε είδους δεδοµένα που αφορούν τις αλληλεπιδράσεις σας µε την Εφαρµογή. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιµοποιούµε αυτές τις πληροφορίες για να δηµιουργήσουµε προφίλ χρήστη και για να αναλύσουµε τα τµήµατα του κοινού µας που δείχνουν για ποια προϊόντα και/ή υπηρεσίες ενδιαφέρονται οι Χρήστες και ανιχνεύουν την επιτυχία µιας προσπάθειας µάρκετινγκ. Τα εν λόγω δεδοµένα συλλέγονται µε σκοπό να βελτιώσουµε την Εφαρµογή, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης τεχνολογιών που θέτουν cookies στις συσκευές σας ή στα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που σας στέλνουµε και να παρέχουµε σε εσάς υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας.
 • Μάρκετινγκ και αποστολή ενηµερωτικών δελτίων για προσφορές, τελευταία νέα και εξατοµικευµένες διαφηµίσεις µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Όταν επισκέπτεστε την Εφαρµογή ή δηµιουργείτε έναν λογαριασµό σας δίνεται ευκαιρία να εγγραφείτε για τη λήψη διάφορων ενηµερωτικών δελτίων και άλλου είδους επικοινωνιακού περιεχοµένου από την ΜΥΝΤ µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Στο επικοινωνιακό προς εσάς περιεχόµενο ενδέχεται να περιλαµβάνεται, για παράδειγµα, πληροφορίες σχετικά µε τα πιο πρόσφατα προϊόντα και υπηρεσίες και τα νέα της ΜΥΝΤ, συµπεριλαµβανοµένων αναβαθµίσεων και ειδικών προσφορών που ενδεχοµένως σας ενδιαφέρουν. Η ΜΥΝΤ έχει νόµιµο συµφέρον µπορεί επίσης να προβαίνει ενδεχοµένως στην κατάρτιση προφίλ και να χρησιµοποιήσει τα προσωπικά σας δεδοµένα για να εξατοµικεύσει και να στοχεύσει αποτελεσµατικότερα το επικοινωνιακό περιεχόµενο µάρκετινγκ. Όταν χρησιµοποιούµε προφίλ Χρηστών για σκοπούς άµεσου µάρκετινγκ, έχετε το δικαίωµα να προβάλλετε αντιρρήσεις και να εναντιωθείτε σε αυτό το είδος επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών οποιαδήποτε στιγµή θέλετε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας και να συµβουλευτείτε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων για να αλλάξετε τις προτιµήσεις σας.
 • Διαχείριση επικοινωνίας µέσω της Εφαρµογής. 
 • Εξυπηρέτηση και υποστήριξη Χρηστών και Επαγγελµατιών.
 • Απάντηση στην εξάσκηση των δικαιωµάτων πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, καθώς και σε ερωτήµατα και καταγγελίες.
 • Διαχείριση και αποστολή εντύπων πιστοποίησης παροχής υπηρεσιών όπως ψηφιακή απόδειξη ή τιµολόγιο.
 • Συµµόρφωση µε νόµιµη υποχρέωση.
 • Προστασία, εντοπισµός και πρόληψη απάτης και άλλων εγκληµατικών ενεργειών, υποστήριξη αξιώσεων και άλλων νοµίµων δικαιωµάτων µας
 • Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, προκειµένου να λάβουµε µέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας από απώλεια, ζηµιά, κλοπή ή µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση.

Διαβίβαση προσωπικών δεδοµένων

Μπορούµε να διαβιβάσουµε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε αντιπροσώπους ή/ και υπεργολάβους και τρίτους συνεργάτες µας µε σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής µας σχέσης, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνοµη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδοµένων σας, διασφαλίζουµε ότι το επίπεδο ασφαλείας είναι πάντοτε όσο το δυνατόν υψηλότερο, και για τον λόγο αυτόν τα δεδοµένα σας διαβιβάζονται µόνο σε παρόχους υπηρεσιών και συνεργαζόµενες εταιρείες που επιλέγονται προσεκτικά εκ των προτέρων και δεσµεύονται από συµβατικές υποχρεώσεις για την τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Επίσης, διαβιβάζουµε τα δεδοµένα σας µόνο σε φορείς που είναι εγκατεστηµένοι εντός της ΕΕ και, κατά συνέπεια, υπόκεινται στην αυστηρή νοµοθεσία της ΕΕ σχετικά µε την προστασία δεδοµένων ή δεσµεύονται από αντίστοιχο πρότυπο ασφαλείας. 

Διαβίβαση δεδοµένων σε τρίτες χώρες δεν πραγµατοποιείται εκτός ΕΕ ή δεν προβλέπεται επί του παρόντος. 

Όταν χρησιµοποιείτε τα εικονίδια κοινωνικών δικτύων, τα δεδοµένα σχετικά µε την ταυτότητά σας µεταδίδονται αυτόµατα σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα.

 

Για τη λειτουργία και τη βελτιστοποίηση της Εφαρµογής και για την εκτέλεση των συµβάσεων, απασχολούµε διάφορες εταιρείες παροχής υπηρεσιών που λειτουργούν για λογαριασµό µας, π.χ. για να παρέχουν υπηρεσίες κεντρικής τεχνολογίας πληροφοριών, υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληρωµών, υπηρεσίες φιλοξενίας της Εφαρµογής. Διαβιβάζουµε τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τους αντίστοιχους σκοπούς στους εν λόγω συνεργάτες παροχής υπηρεσιών (π.χ. επωνυµία, διεύθυνση).

Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζουµε ότι οι εταιρείες αυτές, στις οποίες αναθέτουµε την παροχή υπηρεσιών, λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Γι’ αυτόν τον λόγο, συµφωνούµε ως προς συγκεκριµένα µέτρα προστασίας δεδοµένων µε τις εν λόγω εταιρείες και παρακολουθούµε τα µέτρα αυτά σε τακτική βάση. Ιδίως για την διενέργεια πληρωµών η ΜΥΝΤ επιλέγει συνεργάτες της την EVERYPAY. Για την πληρωµή των υπηρεσιών της ΜΥΝΤ η Εφαρµογή σας παραπέµπει στον εκτελούντα την επεξεργασία της πληρωµής όπως προσδιορίζεται κατά την διενέργεια κράτησης. Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται πιστωτική κάρτα ως τρόπος πληρωµής, θα διενεργείται έλεγχος ασφαλείας βάσει της συναλλαγής µε τη βοήθεια του εκτελούντος την επεξεργασία της πληρωµής προκειµένου να αποτρέπεται η απάτη µέσω πιστωτικών καρτών.

Όσον αφορά στην πληρωµή  από εσάς του κόστους διενέργειας κράτησης, η ΜΥΝΤ δεν συλλέγει ή αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές µε την πληρωµή όπως είναι για παράδειγµα οι αριθµοί πιστωτικών καρτών ή τα στοιχεία λογαριασµών. Αυτές οι πληροφορίες αποστέλλονται αποκλειστικά και απευθείας στον εν λόγω εκτελούντα την επεξεργασία της πληρωµής. 

Για την επικοινωνία µε την ΜΥΝΤ και την διενέργεια τηλεφωνικών κλήσεων προς την ΜΥΝΤ, η ΜΥΝΤ χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τρίτου παρόχου ο οποίος ενεργεί σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος και ως εκτελών την επεξεργασία για την ΜΥΝΤ. 

Οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδοµένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασµό µας και άρα µεριµνούµε ώστε να δεσµεύονται να µην προβαίνουν σε καµία επεξεργασία των δεδοµένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης. 

Η ΜΥΝΤ δεν διαθέτει προς πώληση ή άλλως διαβιβάζει ή δηµοσιοποιήσει προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόµενους, χωρίς τη συγκατάθεση σας, µε εξαίρεση την εφαρµογή σχετικών νοµικών υπαγορεύσεων και προς τις αρµόδιες και µόνο αρχές.

Τα τηρούµενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρµόδιες δικαστικές, αστυνοµικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νοµίµου αιτήµατός τους και σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόµιµης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσηµης προκαταρκτικής εξέτασης, διατηρούµε το δικαίωµα άνευ ετέρου να θέσουµε τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Διάρκεια τήρησης και ακρίβεια των δεδοµένων

Διασφαλίζουµε ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ότι τα προσωπικά δεδοµένα που τηρούνται είναι ενηµερωµένα και ακριβή. Συγκεκριµένα, φροντίζουµε µε κάθε νόµιµη επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων σας να επικαιροποιούνται µε τα ήδη αποθηκευµένα δεδοµένα που διαθέτουµε.

Τα δεδοµένα σας διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής µας σχέσης µας και για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο αποθηκεύονται ή για όσο χρόνο υποχρεούµαστε από το νόµο. Για τον προσδιορισµό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης δεδοµένων σας εξετάζουµε την ποσότητα, τη φύση των δεδοµένων σας τον πιθανό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδοµένων σας, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόµαστε δεδοµένα σας προσωπικού χαρακτήρα, αν είµαστε σε θέση να εκπληρώσουµε αυτούς τους σκοπούς µε άλλα µέσα και τις ισχύουσες νοµικές υποχρεώσεις.

Σε γενικές γραµµές, τα προσωπικά σας δεδοµένα διατηρούνται καθ ‘όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής µας σχέσης και για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια προκειµένου να µπορούµε να εκπληρώνουµε την υποχρέωσή µας να διατηρούµε ακριβή αρχεία για φορολογικούς, τεχνικούς ή άλλους νοµικούς λόγους.

Ειδικότερες περιπτώσεις, αποτελούν τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγουµε κατά την εγγραφή σας στο newsletter µας, τα οποία διατηρούνται µέχρι να ανακαλέσετε τη συναίνεση σας (βλ. ανάκληση συναίνεσης) καθώς και τα προσωπικά δεδοµένα του λογαριασµού σας τα οποία διατηρούνται στο λογαριασµό σας µέχρι να τα διαγράψετε εσείς οι ίδιοι ή µέχρι να καταργήσετε το λογαριασµό σας. 

Τα δεδοµένα πλοήγησης διατηρούνται για διάστηµα 6 µηνών.

Τα δεδοµένα που συλλέγονται κατά την συµπλήρωση φόρµας επικοινωνίας θα διαγράφονται από εµάς αφότου ολοκληρωθεί η επικοινωνία µας και αφότου επιλυθεί οριστικά κάθε αίτηµα σας και υπό τον όρο ότι δεν προκύπτουν άλλοι τεχνικοί ή νοµικοί λόγοι για την διατήρηση τους.

Σε ορισµένες περιπτώσεις, βάσει νοµικών υποχρεώσεων, ενδέχεται να διατηρήσουµε ορισµένα προσωπικά δεδοµένα σχετικά µε εσάς για µεγαλύτερο διάστηµα και ακόµα και αν διαγράψετε τον λογαριασµό σας ή αν υπάρχει κάποιο πρόβληµα σχετικά µε αυτόν το λογαριασµό, για παράδειγµα, εάν υπάρχει µια ανεπίλυτη αξίωση ή διαφορά. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδοµένα που απαιτούνται για την επίλυση του προβλήµατος ή της διαφοράς διατηρούνται κατά τη διάρκεια της διαφοράς εντός των ορίων των κανόνων που αφορούν το καθεστώς παραγραφής. Σε περίπτωση έναρξης δικαστικών ενεργειών που αφορούν άµεσα ή έµµεσα στο υποκείµενο των προσωπικών δεδοµένων, ο ως άνω χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδοµένων σας θα αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών και µέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, οπότε και θα συνεχίζεται µέχρι τη συµπλήρωση της ως άνω παραγραφής.

Σηµειώνεται ότι έχει προβλεφθεί ειδική διαδικασία διαγραφής/καταστροφής των προσωπικών δεδοµένων που θα πρέπει να διαγραφούν (βλ. δικαιώµατα υποκειµένων).

Συναίνεση υποκειµένων και ανάκληση της

Με τη την χρήση της Εφαρµογής µας σύµφωνα και µε τους Όρους Χρήσης δηλώνετε ότι έχετε ενηµερωθεί για την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων και αποδέχεστε αυτήν.

Η ΜΥΝΤ µπορεί να προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων σας για διαφηµιστικούς και ενηµερωτικούς σκοπούς µόνο σε περίπτωση που έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση σας. Η συναίνεση λαµβάνεται είτε µε τη συµπλήρωση του ειδικού πεδίου κατά την χρήση της Εφαρµογής είτε κατά τη δηµιουργία του λογαριασµού σας όπου εξηγούνται επακριβώς οι σκοποί επεξεργασίας και ο τρόπος χρήσης των προσωπικών δεδοµένων. 

Φυσικά, µπορείτε να απεγγραφείτε και ζητήσετε να σταµατήσετε να λαµβάνετε κάθε είδους µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, επικοινωνίες, εξατοµικευµένες διαφηµίσεις και ενηµερώσεις, δηλαδή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για το µέλλον. Για την ενέργεια αυτή παρέχεται αντίστοιχος σύνδεσµος απεγγραφής σε κάθε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που λαµβάνετε από εµάς και στην Εφαρµογή. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τις επιλογές σας σχετικά µε τα Cookies µέσα από τις επιλογές του προγράµµατος περιήγησης σας αν επιθυµείτε να κάνετε άλλη επιλογή σχετικά την δυνατότητα µας να συνδυάζουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα, να δηµιουργούµε προφίλ χρήστη και να σας αποστέλλονται / εµφανίζονται εξατοµικευµένες διαφηµίσεις. 

Για τον σκοπό αυτό, µπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µας για να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγµή:

– µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: [email protected]

Δεν υπάρχει δυνατότητα απεγγραφής από ορισµένα ενηµερωτικά µηνύµατα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση συµβάσεων και τη λειτουργία της Εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένων των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που αφορούν υπηρεσίες που λαµβάνεται από την ΜΥΝΤ(π.χ. επιβεβαιώσεις εγγραφής). 

Δικαιώµατα υποκειµένων

Στα πλαίσια του Γενικού Κανονισµού προστασίας προσωπικών δεδοµένων έχετε το δικαίωµα ενηµέρωσης σχετικά µε τα προσωπικά σας δεδοµένα και το δικαίωµα πρόσβασης σ’ αυτά.

Επίσης, έχετε το δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας, διόρθωσης  και διαγραφής των προσωπικών δεδοµένων που σας αφορούν και αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας από εµάς σύµφωνα µε την παρούσα Δήλωση. Έχετε, επίσης, το δικαίωµα να λάβετε (δικαίωµα στη φορητότητα) τα προσωπικά σας  δεδοµένα και να τα µεταβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς καµία αντίρρηση µας. 

Μπορείτε, επίσης, να προβάλετε εναντίωση κατά της επεξεργασίας δεδοµένων για τους αναφερθέντες σκοπούς ανά πάσα στιγµή και ανέξοδα, χωριστά για κάθε δίαυλο επικοινωνίας και µε ισχύ για το µέλλον καθώς και στη δηµιουργία των εξατοµικευµένου προφίλ χρήσης.

Για τους ανωτέρω σκοπούς τυχόν αίτηµά του υποκειµένου θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την Εταιρία στο e- mail [email protected].

Σε περίπτωση αιτήµατος σας, έχουµε την υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά την διόρθωση ή τη διαγραφή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισµό της επεξεργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού της ΕΕ 2016/679.

Σε περιπτώσεις αιτηµάτων διαγραφής του λογαριασµού / προφίλ, διατηρείτε το δικαίωµα να διαγράψετε ολόκληρο το λογαριασµό αλλά και να επιλέξετε τα τηρούµενα από εµάς προσωπικά δεδοµένα που θέλετε να διαγραφούν. Διατηρούµε όµως το δικαίωµα περαιτέρω επεξεργασίας, αν αποδείξουµε επιτακτικούς λόγους που χρίζουν προστασίας οι οποίοι υπερισχύουν των συµφερόντων σας, των θεµελιωδών δικαιωµάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία χρησιµεύει για την άσκηση ή την υπεράσπιση νοµικών αξιώσεων.

 Σε κάθε περίπτωση µπορείτε να υποβάλλετε το αίτηµα σας, στο οποίο υποχρεούµαστε να απαντήσουµε αιτιολογηµένα. 

Κατόπιν κάθε αιτήµατος υποχρεούµαστε να σας απαντήσουµε εντός µηνός από την κατάθεση αυτού. Η εν λόγω προθεσµία µπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόµη µήνες, εφόσον κρίνεται αναγκαίο λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήµατος και του αριθµού των αιτηµάτων. Σε περίπτωση καθυστέρησης απάντησης επί του αιτήµατος έχουµε την υποχρέωση να σας ενηµερώσουµε, για τους λόγους που δεν ενεργήσαµε.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδοµένων παιδιών

Δεν προβαίνουµεσε συλλογή και χρήση προσωπικών δεδοµένων που ανήκουν σε παιδιά ηλικίας µικρότερης των 16 χρόνων.

Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιµη γονική συναίνεση, οι πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν το συντοµότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι µπορεί να έχουν συλλεχθεί πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, ενηµερώστε µας στο email     [email protected]

Η δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία των ενηµερωτικών δελτίων (newsletter ή και τηλεφωνικά) απευθύνονται µόνο σε άτοµα άνω των 16 ετών.

Πολιτική cookies της Εφαρµογής

Στην Εφαρµογή χρησιµοποιούµε τα λεγόµενα cookies βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του Κανονισµού της ΕΕ 2016/679. Το συµφέρον µας για βελτιστοποίηση της Εφαρµογής πρέπει να θεωρείται ως έννοµο, κατά την έννοια της προαναφερθείσας διάταξης. 

Τα cookies είναι µικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στην τερµατική συσκευή σας (laptop, tablet, smartphone κ.α.) όταν κάνετε της Εφαρµογής. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στην τερµατική συσκευή σας, δεν περιέχουν ιούς, προγράµµατα τύπου Δούρειος Ίππος (trojan) ή άλλα επιβλαβή προγράµµατα. Στο cookie συγκεντρώνονται πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά σε συνάρτηση µε τη συγκεκριµένη τερµατική συσκευή που χρησιµοποιήθηκε. Αυτό δεν σηµαίνει ότι έχουµε άµεση γνώση της ταυτότητας σας µέσω αυτών. 

Η χρήση των cookies αποσκοπεί αφενός στο να σας προσφέρουµε πιο άνετη χρήση. Για τον λόγο αυτό χρησιµοποιούµε τα λεγόµενα cookies συνεδρίας, για να αναγνωρίσουµε ότι έχετε ήδη επισκεφτεί επιµέρους σελίδες της Εφαρµογής.

Πέραν αυτού χρησιµοποιούµε προσωρινά cookies µε σκοπό την ευκολία χρήσης, τα οποία αποθηκεύονται για καθορισµένο χρονικό διάστηµα στην τερµατική συσκευή σας. Αν επισκεφτείτε εκ νέου την Εφαρµογή µας για να χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσίες µας, αναγνωρίζουµε αυτόµατα ότι µας έχετε ήδη επισκεφτεί, σε ποιες καταχωρίσεις/ ρυθµίσεις προβήκατε, προκειµένου να µην είναι απαραίτητο να προβείτε ξανά στις ίδιες ενέργειες.

Ορισµένες από τις σελίδες µας χρησιµοποιούν cookies για να θυµούνται:

 • τις προτιµήσεις σας όσον αφορά την απεικόνιση, π.χ. φωτεινότητα ή µέγεθος χαρακτήρων
 • αν έχετε ήδη απαντήσει σε αναδυόµενη έρευνα που σας ρωτούσε αν το περιεχόµενο ήταν χρήσιµο ή όχι (για να µην σας ξανατεθεί η ίδια ερώτηση)
 • αν έχετε συµφωνήσει (ή όχι) να χρησιµοποιούµε cookies σ΄ αυτόν τον ιστότοπο.

Λάβετε υπόψη ότι τη δυνατότητα να διαµορφώσετε έτσι τον Browser σας, ώστε να µην εναποτίθενται Cookies τοπικά και τα ήδη υπάρχοντα να διαγράφονται αµέσως. Αν επιθυµείτε να µάθετε, πώς µπορείτε να προχωρήσετε σ’ αυτές τις ρυθµίσεις στον Browser σας, παρακαλούµε να ενηµερωθείτε σχετικά από τις επιλογές βοήθειας του Browser σας ή να απευθυνθείτε άµεσα στον κατασκευαστή του λογισµικού σας.

Η Εφαρµογή µπορεί να περιλαµβάνει συνδέσµους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα). Σε καµία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΜΥΝΤ για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδοµένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν. 

Ασφάλεια δεδοµένων

Η ΜΥΝΤ εφαρµόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα προστασίας (συµπεριλαµβανοµένων διαδικασιών κρυπτογράφησης, ανωνυµοποίησης ή και ψευδονυµοποίησης όπου κρίνεται απαραίτητο) προκειµένου να αποτρέψει την απώλεια, µεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των δεδοµένων σας µε µη νόµιµο τρόπο. Επιπλέον, περιορίζουµε την συλλογή, επεξεργασία και πρόσβαση στα δεδοµένα σας σε όσους εργαζοµένους, και άλλους τρίτους απαιτείται προκειµένου να εκπληρώσουν τα επαγγελµατικά καθήκοντά τους. Όλοι οι εργαζόµενοι µας επεξεργάζονται τα δεδοµένα σας προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά σύµφωνα µε τις δικές µας οδηγίες και δεσµεύονται να τηρούν σχετικούς όρους εµπιστευτικότητας.

Για τυχόν παραβίαση των δεδοµένων σας η ΜΥΝΤ θα ειδοποιεί εσάς και κάθε αρµόδια αρχή για οποιαδήποτε παραβίαση όταν υποχρεούµαστε από το νόµο να το κάνουµε.

Επικοινωνήστε µαζί µας

Εάν έχετε µια ερώτηση ή µια καταγγελία σχετικά µε την πολιτική αυτή, τον τρόπο µε τον οποίο χειριζόµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα, επικοινωνήστε µαζί µας:

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείο στη διεύθυνση: [email protected] 

Υπεύθυνος  επεξεργασίας : ΜΥΝΤ APP Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων

Έχετε το δικαίωµα να παραπονεθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων εάν ανησυχείτε για τον τρόπο µε τον οποίο έχουµε επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδοµένα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων για περισσότερες λεπτοµέρειες στη διεύθυνση: www.dpa.gr

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων

Είναι πιθανόν να αναθεωρήσουµε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων δηµοσιεύοντας µια ενηµερωµένη έκδοση στην Εφαρµογή ή επικοινωνώντας µαζί σας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Η παρούσα πολιτική έχει αναθεωρηθεί στις 15/07/2021.